Domů Základní škola Archiv školních let Školní rok 2022/2023 Přijímací řízení na SŠ

Škola

Domů Základní škola Archiv školních let Školní rok 2022/2023 Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ

Zbyšek Vít | 28. 11. 2022

Talentové obory – umělecké obory, konzervatoř, gymnázium se sportovní přípravou.

  • Do 30.11.2022 je nutno odevzdat řádně vyplněnou, naší školou potvrzenou přihlášku, řediteli SŠ.
  • Pro vyplnění přihlášky je třeba použít předepsaný tiskopis s modrým podtiskem – k dispozici je na webových stránkách MŠMT.
  • Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách SŠ, které talentové obory nabízí.
  • Talentové zkoušky budou probíhat během ledna či února 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel SŠ.
  • V případě přijetí na SŠ s talentovým oborem, ZŠ vystaví uchazeči po písemném předložení o přijetí, zápisový lístek. Zápisový lístek zákonný zástupce odevzdá řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Netalentové obory

  • Do 1.3.2023 je nutno odevzdat řádně vyplněnou, naší školou potvrzenou přihlášku, řediteli SŠ.Za řádné vyplnění a odevzdání přihlášky řediteli SŠ v uvedeném termínu – osobně nebo písemně doporučeným dopisem je zodpovědný zákonný zástupce.
  • Pro vyplnění přihlášky je třeba použít předepsaný tiskopis s růžovým podtiskem.
  • Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách SŠ nejpozději k 31.1.2023.
  • Povinnou součástí přijímacího řízení pro přijetí do maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška. Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovuje MŠMT a to na: 13. dubna 2023 a na 14. dubna 2023.
Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT