Domů Základní škola Archiv školních let Školní rok 2022/2023 Zápis dítěte do 1. třídy 2023/2024

Škola

Domů Základní škola Archiv školních let Školní rok 2022/2023 Zápis dítěte do 1. třídy 2023/2024

Zápis dítěte do 1. třídy 2023/2024

Zbyšek Vít | 22. 2. 2023

Zápisy budou do 1. tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat 3.4. a 4.4.2023 prezenční formou. Při nejasnostech nebo dotazech k zápisu do 1.třídy používejte prosím pro komunikaci se školou email zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do 1. třídy 2023/2024

 1. Žádost o přijetí do 1.ročníku bude přístupná v online prostředí od 20.3.2023 od 8:00 do 4.4.2023 do 16:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.
 2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz ke stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2023/2024“.
 3. Na webových stránkách 1url.cz/@ZapisSmetanka provedete předregistraci dítěte (dětí).
 4. Do emailu, který vyplníte v předregistraci, Vám přijde odkaz ke stažení přihlášky, kterou následně dovyplníte. Jedná se o PDF soubor, který je možno upravovat v prohlížeči PDF souborů.
  1. Nejběžnější PDF prohlížeč je Adobe Acrobat Reader adobe.com/reader/?loc=cz.
  2. Můžete využít i jiný, například Foxit Reader foxitsoftware.com/pdf-reader/.
  3. Pokud nemáte žádný prohlížeč PDF nebo jej nechte instalovat, tak můžete přihlášku vyplnit ručně. Zde poprosíme o vyplnění HŮLKOVÝM (TISKACÍM) PÍSMEM, aby přihláška byla čitelná.
 5. Vyplněný formulář nezapomeňte prosím podepsat, jinak je neplatný!
 6. Podpisem potvrzujete seznámení s informacemi a dokumenty školy, jde o:
  1. Informace o možnosti odkladu začátku plnění povinné školní docházky
   Žádost o odklad školní docházky je nutné podat v době zápisu a doložit jí doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučením odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. Kompletní žádost s doporučeními je nutné doručit na adresu školy nejpozději do 30.4.2023. Pro žáky s odkladem školní docházky platí povinnost předškolního vzdělávání dítěte v MŠ nebo v přípravném ročníku ZŠ. Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1 přípravný ročník ve školním roce 2023/2024 neotvírá.
   Dokument „Žádost o odklad“ je ke stažení na www.nasmetance.cz
  2. Informace o možnosti nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení svého dítěte.
   Rodiče mohou do příslušného spisu nahlédnout po předchozí domluvě vždy ve středu od 13:00 do 14:00 do doby vydání rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024.
  3. Informace o uveřejnění seznamu přijatých dětí do 1. ročníku 2023/2024.
   Rozhodnutí o přijetí bude sděleno na internetových stránkách školy nasmetance.cz v sekci INFORMACE PRO PRVŇÁČKY pod identifikačním číslem žádosti o přijetí po uzavření zápisů.
  4. Informace o adaptačním setkání
   Bližší informace o adaptačním setkání budou zveřejněny na webových stránkách školy nasmetance.cz v sekci INFORMACE PRO PRVŇÁČKY. Režim adaptačních setkání se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními uplatňovanými na základních školách.
  5. Informace o obsahu Školního řádu Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
   Seznámili jsme se Školním a klasifikačním řádem školy.
 1. Protože je k zápisu potřeba ověření rodného listu, prosíme Vás o předložení originálu rodného listu dítěte v době prezenčního zápisu ve škole.
 2. Předání dokumentu "Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2023/2024". Bez předání tohoto dokumentu není žádost o zapsání dítěte (dětí) do 1. třídy platná!

K předání žádosti využijte jeden z vypsaných termínů prezenční formy zápisů ve dnech:
3.4.2023          14:00 – 18:00
4.4.2023          14:00 – 16:00

K zápisu se dostavte s originály vyplněných dokumentů, rodným listem dítěte, svým platným občanským průkazem, případně dokladem o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti naší školy. Nezapomeňte doma budoucího prvňáčka, rádi se s ním seznámíme.

 1. Pokud bude dítě z naší spádové oblasti, budeme tuto informaci ověřovat v matrice a pokud v ní nebude dítě uvedeno, vyzveme Vás k předložení dokladu o trvalém bydlišti dítěte. (Vydá oddělení evidence obyvatel, MČ Praha 2).
 2. Informace o přijetí dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na stránkách školy https://www.nasmetance.cz/kategorie/zakladni-skola/informace-pro-prvnacky/ nejdéle 30 dní po ukončení zápisů. Z toho důvodu si uchovejte registrační číslo, které se nachází na žádosti vpravo nahoře. Pokud dojde ke ztrátě tohoto registračního čísla, můžete nás kontaktovat emailem zapis@nasmetance.cz, kde uvedete Vaše jméno a příjmení a jméno a příjmení dítěte. Bude kontrolováno, jestli souhlasí Váš email s emailem, který byl uveden při registraci. Pokud ne, nebude registrační číslo odesláno.

Děkujeme Vám za pochopení, pokud máte nějaké nejasnosti nebo dotazy, tak se nebojte na nás obrátit na email zapis@nasmetance.cz.

Pokud nezvládnete vyplnit předregistraci v aplikaci, nevadí, vyplníme s vámi u zápisu ve škole 😊.

 

Přejeme Vám pevné zdraví a úspěšný zápis do 1.ročníku Vaše vedení školy

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT

Zápis do mateřské školy 2024/2025
6.5. a 7.5.2024     14:00 až 17:00

Více informací k zápisům do mateřské školy: https://www.nasmetance.cz/kategorie/materska-skola/zapis-a-kriteria-k-prijeti/