Verze pro tisk

MŠMT dne 15. března 2021 vydalo:

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

  • 3. května 2021 – první řádný termín
  • 4. května 2021 – druhý řádný termín
  • test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut
  • test z matematiky trvá 85 minut

Pokud je součástí přijímacího řízení kromě jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkouška, musí škola stanovit konání školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška.

Pokud je součástí kritérií přijímacího řízení pouze školní přijímací zkouška, pak se bude konat v období od 5. května 2021 do 19. května 2021. Ředitel zveřejní termíny školní přijímací zkoušky na webových stránkách nejpozději do 9. dubna 2021.

Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku vždy v obou termínech ve škole, která jednotnou přijímací zkoušku koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro všechny obory je nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021.

Aktuality k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech:

  • 5. května 2021 – první řádný termín
  • 6. května 2021 ­– druhý řádný termín

Pokud uchazeč podal pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2