Plán akcí

Pondělí:

třídní učitelé ve svých třídách - odevzdávání učebnic /kontrola/

Úterý:

v 9.00 - 9. A /krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje /doprovod A. Cimlerová

v 10.00 – 9. B /krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje /doprovod – A. Jehličková

odevzdávání učebnic /kontrola/

Středa:

7. A – ZOO /doprovod a. Jehličková, L. Adámková/

5. A – exkurze /výroba plastů/, Praha 4 - Michle

Čtvrtek:

1. A – Folimanka /zábavně sportovní dopoledne/

2. B – školní výlet /Divoká Šárka/, doprovod E. Häringová, O. Martinová

15.30 – Zahradní slavnost v ZŠ Na Smetance

20.30 – Lampiónový průvod, vypouštění luceren štěstí

Pátek:

8.00 – slavnostní předávání vysvědčení /hokejisté z HC Sparta Praha/

-poslední zvonění pro žáky 9. ročníků
-ukončení v 9.00

výdej obědů /9.00 – 11.00/

Pondělí:

PPP – seminář /Právní povědomí, A. Jehličková, Š. Kučerová/

17.00 - Den otevřených dveří /schůzka s rodiči – AC Sparta/

Úterý:

Školní výlet – Harrachov, …. 5.A, 4. B – doprovod tř. učitelé a asistenti

13.30 – schůzka MS 1. stupeň

Středa:

14.00 - pedagogická rada

16.30 - Den otevřených dveří  /schůzka s rodiči budoucích žáků/

Čtvrtek:

Návštěva z PPP Praha 2

Školní výlet 1.A,B,2.A / Botanicus , Lysá nad Labem /,  8.00 – 16.30 Doprovod – E. Portešová, I. Bočková, L. Šimáčková, E.Chvojková, M. Hervertová

Pátek:

 

Pondělí:

Odlet žáků na výměnný pobyt do Dánská. Doprovod – A.Cimlerová, I. Černá

6.A,B – spojena na výuku během celého týdne – rozvrh 6.B

Přípravné ročníky ve škole / seminář / ,  Š. Kučerová

Úterý:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky / 13.15 – 14.00 /

Středa:


Čtvrtek:

 

Pátek:

Školní výlet 1.A,B,2.A / Botanicus , Lysá nad Labem /,  8.00 – 16.30. Doprovod – E. Portešová, I. Bočková, L. Šimurková, E.Chvojková,M. Hervertová

Návrat žáků z Dánska

Pondělí:

Skákací hrad pro žáky 1. – 4. ročníků /společná akce s MŠ Na Smetance/ Při nepříznivém počasí v malé tělocvičně

Š.Kučerová – Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole /Konference pracovníků škol a poradenských zařízení/

Úterý:

Š.Kučerová – Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole /Konference pracovníků škol a poradenských zařízení/

Sportovní den žáků  1.stupně k MDD /velká i malá tělocvična ú

Divadlo U hasičů – Příběhy včelích medvídků, 1.A,B, v 9.30 hodin, 60 Kč /doprovod tř. učitelé/

Městská policie – preventivní program:
10.00 – 9.A,B - dívky /10.00 – 11.45/
9.A,B – hoši /10.00 – 11.45/

Středa:

14.00 – porada ped. pracovníků

Čtvrtek:

MDD – MŠ Na Smetance- velká tělocvična

Sportovní den žáků 2. stupně – Sokol Královské Vinohrady

Pátek:

Vlasti nazdar aneb Den brannosti vzor 1938

Folimanka – 1.,2. stupeň /doprovod tř. učitelé, 9.A – I. Freudl, A. Cimlerová/

Pondělí:

16.00 – schůzka rodičů budoucí prvňáčků a přípravného ročníku

Úterý:

studenti Pedagogické fakulty /1. stupeň/

1.A, 3.A, 4.B - školní výlet /Koněpruské jeskyně/ odjezd – v 8.00 /z Italské ulice/ návrat – ve 13.30 tamtéž, doprovod – tř. učitelé, asistenti pedagoga

Preventan cup – vybíjená dívek / 4., 5. ročník /ZŠ Botičská, doprovod L. Přibáňová, L. Adámková

Středa:


Čtvrtek:

Městská policie – preventivní program pro žáky:
10.00 – 5.A,6.A,B  /45 min./
9.A,B  /90 min./
11.00 – 7.A,8.A /45 min./

Pátek:

Ředitelské volno dle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Projekt - Cesta ke kvalitě /autoevaluace a vzájemná návštěva škol/ H. Vítová, M. Chvalovská

Pondělí:

14.00 – schůzka výchovných poradců /PPP Praha 2/ Šárka Kučerová

Úterý:

9.00 – přednáška PhDr.Jan B.Uhlíř, Ph.D. /Heydrichiáda/, žáci 9.A, B

Středa:

Terezín– projektový den pro žáky 8., 9. ročníků Odjezd – 8.00, návrat do 13.30 hodin, doprovod A.Jehličková, M.Chvalovská

Seminář pro zrakově postižené /SPC nám. Míru/ I.Bočková

Čtvrtek:

Přehazovaná /7.A/ ZŠ Legerova - doprovod L. Přibáňová, L. Adámková

Bezpečí dítěte – Úraz není náhoda, 6.A, B -, v 10.45 – nám. Jiřího z Poděbrad, doprovod H.. Vítová, M.Chvalovská

ZŠ J.z Poděbrad, seminář /Bezpečí dítěte/ v 10.00 – A. Cimlerová /pořádá VZP/

Smetanka v časech  a Škaredá středa – vernisáž k zahájení výstavy o historii školy

Pátek:

Informační centrum vlády / Rada EU / 9.A , v 10.30 , doprovod A. Jehličková

Amos tour – závěrečné kolo soutěže / ukončení do 14.00 / Sokol Královské Vinohrady, 4.A, 6.A, 7.A / doprovod tř. učitelé /

Pondělí:

A.Jehličková / seminář pro učitele dějepisu v Armádním muzeu na Žižkově /

2.A , Divadlo V Dlouhé – Myška z bříška v 10.00, 50 Kč , doprovod L. Šimurková

15.00 – přijímací zkoušky do 6.ročníku / rozšířená výuka matematiky
a přírodovědných předmětů /, v učebně přírodopisu, 2. patro

Úterý:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky / ve 13.15 hod. /Praxe studentů Pedagogické fakulty UK

5.A , Divadlo U Hasičů – 3 mušketýři

V 9.30, 60 Kč, doprovod I.Malá, asistenti pedagoga

Středa:

14.00 - výchovná komise

Preventan Cup – vybíjená, 4., 5. ročníky / dívky /

ZŠ Botičská, doprovod L. Přibáňová, L.Adámková

Čtvrtek:

Mc Donald’s Cup / fotbalové zápasy /, vybraní žáci 4.,5. ročníků

ZŠ Na Pražačce / doprovod L. Přibáňová, L. Adámková /

13.30 – dr. Pohlová

Pátek:

 

Pondělí:

Seminář pro učitele /přípravné ročníky ZŠ/Š.Kučerová

14.00 - porada ředitelů škol k Amos tour

Úterý:

Ptáci našich měst a vesnic /projektový den žáků 1.stupně/

ZŠ Legerova – volejbal 8.,9. roč. /dívky/doprovod L. Přibáňová, L. Adámková

Středa:

Fotografování tříd /od 8.00 ……./Cena fotografií – skupinová  / 30 Kč/ - individuální /25 Kč/

14.00 – provozní porada zam.školy

Čtvrtek:

Divadlo V Dlouhé /Pohádkové nepohádky/2.B,3.A.; v 9.30, 50 Kč

PPP- schůzky spec.pedagogů /Š.Kučerová/

Preventan Cup – vybíjená, 4., 5. ročníky /dívky/ ZŠ Botičská, doprovod L. Přibáňová, L.Adámková

Pátek:

 

Pondělí:

Městská policie – preventivní programy:
10.00 - 5.A – Drogy I.
6.A – Šikana – problematika vztahů v dětském kolektivu
7.A – Kriminalita dětí
9.A / 2x 45 min / - Základy právního vědomí
9.B / 2x 45 min / - Základy právního vědomí
11.00 - 6.B - Šikana – problematika vztahů v dětském kolektivu
8.A – Drogy II – závislost očima zákona

14.00 a 15.00 – přijímací zkoušky do studijních tříd/ přírodovědné zaměření/

Úterý:

Městská policie – preventivní programy      
10.00 - 9.A - Základy právního vědomí II.
9.B - Základy právního vědomí II.

Středa:

Muzeum policie – Soutěž dětských kolektivů /První pomoc/ 9.00, doprovod M. Sauerová

Čtvrtek:

Židé, dějiny a kultura /seminář pro učitele/ A. Jehličková, M. Chvalovská  /Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze/

Pátek:

Židé, dějiny a kultura /seminář pro učitele/ A. Jehličková, M. Chvalovská /Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze/

Pondělí:

A.Jehličková /seminář pro učitele dějepisu v Armádním muzeu na Žižkově/

6.A  - v 9.00 , exkurze na FTVS , doprovod I.Černá

Městská policie – preventivní programy:
10.00 – 3.A, 4.A, 5.A – Bezpečné chování
6.B – Bezpečné chování v elektronickém světě
7.A - Bezpečné chování v elektronickém světě II

Úterý:

Městská policie – preventivní programy:
10.00 – 6.A – Bezpečné chování v elektronickém světě
10.00 – 11.45 - 8.A – dívky – Jak se nestát obětí znásilnění
hoši -  Jak se nestát pachatelem trestného činu

Středa:

Městská policie – preventivní programy:
10.00 – 9.A, B – Mimořádné události
3.A - Bezpečně v každém ročním období
4.A, B – Bezpečně v dětském kolektivu

14.00 – Pedagogická rada

Čtvrtek:

ukázkové hodiny tenisu:
10.05 – 4.A /velká tělocvična/
11.00 – 2.B
11.55 – 2.A

„Vinohradský slavíček“ -  pěvecká soutěž pro děti z Prahy 2
8.00, DDM Praha 2, doprovod C. Křeček

Pátek:

Divadlo U hasičů /Labutí jezero/3.A, v 9.30, 60 Kč, doprovod J.Ctiborová

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2