Verze pro tisk

24. 11. 2009 1000 - 1200 s možností vstupu do výuky

16. 12. 2009 1600 - 1800

17. 12. 2009 1600 - 1800

- Výuka angličtiny již od 1. Třídy

- Vyhledávání nadaných žáků a odborná péče o ně

- Individuální vzdělávací program pro žáky s diagnostikou integrace SPU

- Odborné učebny s interaktivními tabulemi

- Spolupráce s AC Sparta a.s.

- Sportovní areál

- Zájmové kroužky

- Výuka informatiky

- Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze

- Výměnné pobyty žáků / Dánsko. Slovensko /

- Plavání ve 2. třídách

- ŠD – komplexní program

- Adaptační kurzy pro bezproblémový vstup do 1. Třídy

- Přípravné ročníky pro žáky s odkladem školní docházky

  

Zápis do 1. tříd

18., 19. 1. 2010 1400 - 1800

3. 2. 2010 1400 - 1700 náhradní termín

Potřebné doklady k zápisu: Občanský průkaz zákonného zástupce

Rodný list dítěte

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2