Verze pro tisk

Testování proběhne v pondělí 8. a 15. listopadu 2021 během první vyučovací hodiny. Pokud žák dorazí později nebo jiný den v těchto týdnech, bude dodatečně testován v kanceláři zástupců ředitele, kam se dostaví ihned po vstupu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Tuto skutečnost je potřeba škole řádně doložit před testováním.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování. Pokud nechcete, aby se žák testoval, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit třídnímu učiteli.

Speciální podmínky „pro netestované“ žáky:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení,
    ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve
    venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí

použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

Testování bude probíhat pomocí rychlých antigenních testů od firmy SEJOY. Video z testování https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2