Plán akcí

Pondělí:

třídní učitelé ve svých třídách, 1. st. dle rozvrhu

2. st. – filmové představení /Věra 68/, vstupné 60 Kč, sraz v 8.30 před školou

ukončení výuky v 11.40 hodin , doprovod tř.učitelé

Úterý:

odevzdávání učebnic

ukončení výuky:
1. st. - dle rozvrhu
2. st. - ve 12.35 hodin

Středa:

úklid tříd

ukončení výuky:
1. st. - dle rozvrhu
2. st. - ve 12.35 hodin

Čtvrtek:

filmové představení – Okresní přebor

2.st., sraz v 8.00, vstupné 70 Kč, doprovod tř.učitelé

ukončení výuky v 11.40 hod., 1.st. – dle rozvrhu

Pátek:

8.00 – slavnostní zakončení školního roku

ukončení v 9.00

výdej obědů /9.00 – 11.00/

Pondělí:

 

Úterý:


Středa:

Pódiová vystoupení žáků na nám. Míru, účast všech tříd – 2. st. /oběd do 12.30, odchod na nám. Míru, ukončení akce nejpozději ve 13.45 hodin/, 1.st. v kombinaci se ŠD

Klokan Cup – ZŠ Botičská /8., 9. roč./, doprovod L. Přibáňová

Čtvrtek:

Zahradní slavnost

Lampiónový průvod /ve 20.30 hodin od budovy školy/

2.B /Piráti na Vltavě/, 8.00 – 14.00, doprovod E. Häringová

Pátek:

1.B – Vinohradská knihovna /v 8.30 hodin/, doprovod E. Portešová

1.A - Vinohradská knihovna  /v 10.00 hodin/, doprovod L. Šimurková

6.A – prohlídka masožravých rostlin, 10.00 hodin /Botanická zahrada, Na Slupi, Praha 2/, doprovod I. Černá

Pondělí:

 

Úterý:

adaptační kurz pro budoucí prvňáčky /závěr/

Středa:

Open turnaj v miniházené /4. a 5. třídy – výběr/, doprovod L. Přibáňová

10.00 – Výstava k 70.výročí atentátu na R. Heydricha /7.A, B/, doprovod tř.učitelé

14.00 – školení na interaktivní tabule /1. stupeň/ v učebně 3.A

Čtvrtek:

Open turnaj v miniházené /3. třídy – výběr/, doprovod L. Přibáňová

OK ve vybíjené /6. ročník D+H/, doprovod C. Křeček

13.15 – konzultace s dr. Pohlovou

Pátek:


Pondělí:

Environmentální aktivity žáků 8.A,B ve 12.45 /Mořský svět, Stromovka/, 100 Kč, doprovod I. Černá, L. Přibáňová

16.00 – schůzka rodičů budoucích 1. ročníků /učebna chemie/

Úterý:


Středa:

Výstava a doprovodný program k 70.výročí atentátu na R. Heydricha, Karlovo náměstí, 9.A, 10.00, doprovod A. Jehličková, 6.B, doprovod B. Sobolíková

McDonald´s Beach Cup /Žluté lázně/, 8.00 – 12.00, žáci 6. – 7. roč., doprovod L. Přibáňová

Čtvrtek:

PT – vyšetření dětí /ploché nohy/

Pátek:

McDonald´s Beach Cup /Žluté lázně/, 8.00 – 12.00, dívky 8. – 9.roč., doprovod L. Přibáňová

11.00 – VŠE /rohlídka prostor vysoké školy/, 9.A,8.A /doprovod I. Černá, A. Jehličková/

Škola v přírodě – 1.A, 3.B, 5.A:
Odjezd 2.6.2012 v 8.00 hodin z Italské ulice.
Návrat 8.6.2012 ve 12.00 hodin tamtéž.

Pondělí:

Švp – Pec pod Čerchovem /odjezd v 9.00, 2.A, 3.A, 4.B/

Úterý:

Skákací hrad pro děti k MDD /rozpis 1. – 4. ročníků dle nástěnky/

Památník hrdinů heydrichiády /11.00, 9.A/, doprovod A. Jehličková

Výstava a doprovodný program k 70.výročí atentátu na R. Hendricha, Karlovo náměstí:
10.00 - 8.A, doprovod I. Černá
11.30 – 8.B, doprovod P. Nováková

Středa:

vystoupení 1.A,B na Vyšehradě /v 9.15 příprava/

Finanční gramotnost /8.A, B/m H. Paďourová, P. Nováková

Čtvrtek:

MŠ – sportovní den ve velké tělocvičně /9.00 – 11.00/

PT – Pražský hrad

Pátek:

Projektový den – Řecko /6.A, B/ , I. Černá, P. Nováková, D. Witzová

Den dětí na PŠS – Betlémská v 9.00 – 7.A, 8.A, B, 9.A, doprovod- Z. Ryšánková, A. Cimlerová, H. Paďourová, A. Jehličková , ukončení ve 13.00

Návrat ze ŠvP – 2.6. /13.30 – 14.00/, 2.A, 3.A, 4.B

Odjezd na ŠvP – 2.6. /8.00/, 1.A, B; 3.B, 5.A

4.6.2012 v 16.00 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Pondělí:

 

Úterý:

OK soutěže v AJ /ZŠ Botičská/, doprovod I. Freudl

Zdravá výživa /přednáška pro žáky 6. roč. a 7. roč./
9.00 – 6.A, B
10.00 – 7.A, B

Projektový den žáků 8. ročníků: Cesta kolem světa za 80 dní /I. Černá, A. Jehličková/, 8.00 – 13.00

Středa:

Divadlo U Hasičů /Popelka, 2.A, B; 5.A/, V 9.30 hod., 60 Kč, doprovod tř. učitelé

Hasík -  HZS Praha /pro žáky 6. ročníků/
8.00 – 10.00 /6.B/
10.00 – 12.00 /6.A/

OK v přehazované /areál MFFUK, Ke Karlovu 3, P2/, 8.00 – 13.00 / dívky 7. ročníků /

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

ŠvP – od 28.5. /2.A, 3.A, 4.B/

ŠvP – 2.6. /1.A, B; 3.B, 5.A/

29.5. – 9.A /Památník hrdinů heydrichiády/, doprovod A. Jehličková

Pondělí:

Hasík - pro žáky 6. ročníků

Finanční gramotnost – celostátní kolo soutěže, 8.A + někteří žáci 8.B, 9.A, doprovod P. Nováková, H. Paďourová

8.A, B spojena , /výuka 8. ročníků končí ve 13.30 hodin/

Úterý:

Preventan cup /ZŠ Botičská/
8.00 – 11.50 /hoši 4. – 5. ročníků/
11.50 – 13.50 /dívky 4. – 5. ročníků/
doprovod L. Přibáňová, 1. skupinu odvede a zároveň 2. skupinu přivede M. Bílková

14.00 – adaptační kurz budoucích prvňáků

Středa:

Miniházená /ZŠ Křesomyslova/, 8.00 – 12.30, 1. – 5. ročník, doprovod L. Přibáňová, Z. Vít

MASO / matematická soutěž /, 8.00 – 13.30, žáci – D. Olišar, T. Kos, O. Svoboda, P. Nahodil, doprovod M. Bílková

odjezd žáků 4.A na výměnný pobyt do Bratislavy, doprovod L. Šimurková, C, Křeček

Čtvrtek:

14.00 – setkání žáků s účastnicí 2. sv. války, H. Vítová, A. Jehličková

Pátek:

Mořský svět – 6.A, v 10.00, 100 Kč, doprovod I. Černá

návrat žáků 4.A z Bratislavy

20.5.2012 – návštěva Terezína

22.5. – 25.5. – testování žáků 5.a 9. ročníků

Pondělí:

Ředitelské volno dle § 2 odst.5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb.

Úterý:

Státní svátek

Středa:

Fotografování tříd

Jarní výstava prací žáků ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

Pietní akt u pomníku bratří Čapků na nám. Míru, 10.00 – 8.A, B, 9.A, doprovod třídní učitelé   

20.5.2012 – návštěva Terezína

14.5.2012 – Hasík - pro žáky 6. ročníků

15.5.2012 – adaptační kurz pro budoucí prvňáky

16.5. – 18.5.2012 – 4.A  /výměnný pobyt v Bratislavě/

Pondělí:

Ředitelské volno dle § 2 odst.5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb.

Úterý:

Svátek práce

Středa:

Hasík /pro žáky 2. ročníků/

Obvodní kolo olympiády v AJ /ZŠ Botičská, I. Freudl/

ŠD – výlet na Blaník /odjezd ve 12.30 hodin/

Čtvrtek:

 

Pátek:


7.5. – Ředitelské volno

9.5. – Fotografování

9.5. – Jarní výstava prací žáků ŠD

Pondělí:

8,00-10,00 hod. 6.A seminář Požární prevence

10,00-12,00 hod. 6.B seminář Požární prevence

9,00 hod. seminář „Nadaní žáci“ v PPP, Š. Kučerová

14,30 hod. náslech studentů VŠE, H. Vítová

15,00 hod. seminář „Přípravné třídy“, Š. Kučerová

15,00 hod. slavnostní vyhlášení cen „Vinohradský slavíček“, divadlo Minor, doprovod C.Křeček

17,00 hod. třídní schůzky

18,00 hod. schůzka zástupců tříd Společnosti rodičů a přátel ZŠ Na Smetance

Úterý:

8,00 hod. návštěva Vinohradské knihovny, 1.B, dopr. E. Portešová

10,00 hod. konference PASCO na PF UK, H. Vítová

11,00 hod. návštěva Vinohradské knihovny, 1.A, dopr. L. Šimurková

14,00 hod. adaptační kurz pro předškoláky, I. Malá, I. Bočková, B. Raabová

Středa:

8,00-13,00 hod. McDonalds Cup, 1.-3.tř. 10 žáků, dopr. L. Přibáňová, Sportovní areál Pražačka

8,00-10,00 hod. seminář požární prevence „Hasík“ HZSP, 2.A, J.Ctiborová

10,00-12,00 hod. seminář požární prevence „Hasík“ HZSPm 2.B, E. Häringová

8,00-12,35 hod. projekt „Finanční gramotnost“, 8.A, B, H. Paďourová, P. Nováková                                

14,00 hod. Den čarodějnic v DDM, doprovod: vychovatelky ŠD

9,00 hod. – 15,00 hod. den otevřených dveří: Malé Vinohradské div.       

Čtvrtek:

8,00-13,00 hod. McDonalds Cup, 4.-5.třídy, 10 žáků, sportovní areál Pražačka, doprovod: L. Přibáňová

Pátek:

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2