Plán akcí

Pondělí:

9.00 – Nadaní žáci /Š. Kučerová/

Souboj čtenářů /internetová soutěž/, P. Nováková, Z. Vít

Školní akademie – Divadlo U Hasičů /v 17.30 hodin/

Výuka ukončena ve 13.30 hodin.

Úterý:

Ptáci v naší zahradě /PT, 1. – 6. ročník /, 50 Kč, v malé tělocvičně, dle rozpisu /nástěnka/, 11.00 – 16.00 /výroba ptačích budek/

9.00 – Nadaní žáci /Š. Kučerová/

Tvořivá škola – Činnostní učení v hodinách prvouky /K. Hanková/

Do 12.00 odevzdejte podklady ke čtvrtletnímu hodnocení žáků.

14.00 – pedagogická rada

PPP – schůzka spec.pedagogů

Středa:

Zdravé zuby /2.A, 2.B/
7.A, B spojena /výuka probíhá dle rozvrhu 7.B/

Čtvrtek:


Pátek:

 

23.4. – Hasík /pro žáky 6. ročníků/

Den Země – projektový den

Pondělí:

Velikonoce

Úterý:


Středa:

9,30 hod.– divadlo u Hasičů, div.představení „Tři veselá prasátka“, 1.A, B, vstupné 60,-Kč

2. ročníky – preventivní seminář PO – Hasík, organizuje PHZS

9,00 hod. – seminář „Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením – Š.Kučerová

9,00-12,00 hod. - OK matematické olympiády – 6., 7., 8. ročníky zajišťuje pí uč. Paďourová, Nováková

návštěva Vojenského muzea – 9.A, doprovod: A. Jehličková

Čtvrtek:

8,00 hod. – Vinohradský slavíček v DDM – pěvecká soutěž, pěvecký sbor Na Smetance

Pátek:

 

Školní akademie ZŠ Na Smetance – 16.4.2012 v 17.30 hodin, Divadlo U Hasičů, 100 Kč,

17.4. projektový den 1. až 6. ročník „Ptáci našich zahrad“, TU vyberou  50Kč/žák

Pondělí:

3.A, B - Divadlo U Hasičů /Jaro/, 55 Kč,  v 10.20 hodin, doprovod tř. učitelé

FGS /finanční gramotnost – soutěž/, od 8.55 do 9.40 hod. /B. Sýkorová, J. Plíva, T. Kos/

Úterý:

Aprílový běh s kuřetem /Židovské pece/, 9.00, doprovod L. Přibáňová, Z. Vít /výběr žáků 1. st./

Adaptační kurz /14.00 – 15.00/

PPP – Supervize psychologů /Š. Kučerová/

Středa:

Finanční gramotnost /8.A, B/, H. Paďourová, P. Nováková

10.00 – 1. st., velká tělocvična /zkouška školní akademie/, zajišťují Z. Ryšánková, I. Černá / 2. st. dle dohody s organizátorkami

Čtvrtek:

Velikonoční prázdniny

Výlet pro žáky školy /Lidice, Muzeum hornictví/, 8.45 – 16.30 /17.00/

Pátek:

Velikonoční prázdniny

Školní akademie ZŠ Na Smetance – 16.4.2012 v 17.30 hodin, Divadlo U Hasičů, 100 Kč

Pondělí:

 

Úterý:

OK Pythagoriády /H. Paďourová, P. Nováková/

9.15 – Škola archeologů /6.A/, 30Kč, doprovod D. Witzová

2.A, B - Divadlo U Hasičů /Pat a Mat/, v 9.30, 60 Kč, doprovod tř. učitelé

3.A – návštěva České televize, doprovod tř. učitelka

Středa:

Den učitelů /Smetanka naruby/

Knihovna na Vinohradech – 1.B, v 9.00, doprovod tř. učitelka

5.A – Pražský hrad, v 9.00, 90 Kč, doprovod tř. učitelka

Čtvrtek:

Amos tour – 2. etapa /ZŠ Londýnská/, 8.00 – 13.00, doprovod L. Přibáňová

Pátek:


Pondělí:

náslechy studentů VŠE:
F - 7.A – 6. vyuč. hodina
Pp - 6.A – 7. vyuč. hodina

Úterý:


Středa:

15.00 – Stonožka – slavnostní vernisáž v MŠ Na Smetance

Čtvrtek:

 

Pátek:


27.3.2012 – OK Pythagoriády

Pondělí:

13.00 – Jeden svět na školách /Projekce č.2/, 8.A, B /doprovod I. Černá, L. Přibáňová/, kino Světozor, 50 Kč

Úterý:


Středa:

Divadlo u Hasičů /Tři mušketýři/, 3.A, B, v 9.30 , 60 Kč, doprovod tř.učitelé

seminář – Učíme nadané děti /Š. Kučerová/

Čtvrtek:

8.30 – Jeden svět na školách /Projekce č. 1/, kino Atlas, 4.A, B, 6.A, B /doprovod tř. učitelé/, 50 Kč

9.00  – Jeden svět na školách /Projekce č. 1/, kino Světozor, 5.A, doprovod tř. učitelka, 50 Kč

10.30 – Jeden svět na školách /Projekce č.3/, kino Světozor, 9.A, doprovod tř.učitelka, 50 Kč

OK Poháru ministra školství ve florbale, ZŠ Chelčického /8., 9. roč. – hoši/, doprovod L. Přibáňová

PT – testy školní zralosti

13.15 – konzultační hodiny dr. Pohlové

Pátek:

9.00  – Jeden svět na školách /Projekce č. 2/, kino Světozor, 7.A, B /doprovod tř. učitelé/, 50 Kč

MŠ – Dětský karneval /připravují žákyně 8.A/

OK Poháru ministra školství ve florbale, ZŠ Londýnská /8., 9. roč. – dívky/, doprovod L. Přibáňová

Pondělí:


Úterý:

1.A,B - Divadlo U Hasičů /Pat a Mat/, v 9.30 hodin, 60 Kč, doprovod tř. učitelé

11.00 – Muzeum hl. města Prahy /Čínská kultura/, 6.A,B / doprovod – tř. učitelé /, 30Kč

14.00 – PPP /Primární reflexy/, Š. Kučerová

14.00 – 15.00 /Adaptační kurz budoucích prvňáků/

Středa:

2.A, B Divadlo U Hasičů /Šípková Růženka/, v 9.30, doprovod tř. učitelé, 60Kč

Finanční gramotnost – 8.A,B /H. Paďourová, P. Nováková/

náslechy studentů VŠE - 2, 3. vyuč.hodina, 4. vyuč.hodina  /1.stupeň – 3.B/

11.00 – Muzeum hl.města Prahy /Čínská kultura/, 7.A, B /doprovod – tř. učitelé/, 30Kč

Čtvrtek:

9.15 – Muzeum hl.města Prahy /Čínská kultura/, 8.A, B / doprovod – tř. učitelé/, 30Kč

11.00 – Muzeum hl. města Prahy /Čínská kultura/

9.A /doprovod – tř. učitelé/, 30Kč

Sokol Pražský – košíková /hoši 8., 9. ročníky/, doprovod C. Křeček

Pátek:

9.00 hod. – karneval pro 1.stupeň, organizují žáci 8.A + I. Černá
2. a 3.vyuč. hodina – 1. a 2.třídy

4. a 5.vyuč. hodina – 3. a 4.třídy

12. – 16.3.2012  /Jeden svět na školách/, vstupné 50 Kč, doprovod tř. učitelé

Pondělí:

10.00 hod.– návštěva Obvodní knihovny – 1.A, doprovod L. Šimurková

17.30 – Školská rada

Úterý:

8.30 – Divadlo U Hasičů – přednáška „Návykové látky kolem nás“, 8. a 9.třídy, doprovod: I. Černá, P. Nováková, A. Jehličková

PT – divadelní představení Kočičí trampoty – doprovod: Š. Kučerová

10.00 hod. – návštěva Obvodní knihovny – 1.B, doprovod E. Portešová

Středa:

8.00 – 13.00 hod. – pražská soutěž ve florbalu CUP 2012, žáci 4. a 5.tříd, doprovod: B. Raabová

8.00 – 12.30 hod. – Dětský fotbalový pohár, PFS-semifinále, hala, Motorletu v Radlicích, žáci 2.A, 2.B, doprovod: J. Ctiborová

Čtvrtek:

8.00 hod. – seminář „Finanční gramotnost“ – P. Nováková

14.00 hod. – ŠD – zábavné sportovní odpoledne „Velká tělocvična“, součást projektu „Hrajeme si spolu“, 1.+4.oddělení, B. Raabová, M. Hervertová

Pátek:

9.00 hod. – karneval pro 1.stupeň, organizují žáci 8.A + I. Černá
2. a 3.vyuč. hodina – 1. a 2.třídy

4. a 5.vyuč. hodina – 3. a 4.třídy

Pondělí:

8.30-13.30 – Výuka techniky lyžování na běžkách - areál Velká Chuchle, 6.A,B – žáci, kteří se účastní LVK, doprovod: L. Přibáňová, Z.Vít

13.30-16.00 – Geosvět, Londýnská ul., 9.A, doprovod: A. Jehličková

Úterý:

 

Středa:

8.30-13.30 - Výuka techniky lyžování na běžkách - areál Velká Chuchle, ostatní žáci, kteří se účastní LVK, doprovod: L.Přibáňová, Z.Vít

9.00-14.00 – konverzační soutěže v Aj, vybraní žáci 8.A, 9.A, doprovod: I.Freudl, porotce soutěže

9.30 – divadlo U Hasičů „Čertovský Mikuláš“, vstupné 60Kč, 2.A, 2.B, 5.A. doprovod: třídní učitelé

Čtvrtek:

9.00 – projektový den „Finanční gramotnost“, pokračování 8.A, 8.B – P. Nováková, H. Paďourová, účast redaktorů

10.00 – společné jednání vedení škol ZŠ, Na Smetance a ZŠ, Bratislava-Rača, týkající se perspektivního plánu vzájemné spolupráce, H. Vítová, M. Chvalovská, L. Šimurková

13.15 - konzultace s rodiči, Dr. Pohlová, PPP

Pátek:

9.00 – slavnostní ceremoniál předávání cen soutěže „Praha Plná památek“ - Mramorový sál Clam - Gallasova paláce, Praha 1, přihlášení žáci školy, doprovod pí uč. Witzová

odevzdat všechny podklady pro odjezd na LVK L.Přibáňová

9.00 – slavnostní ceremoniál předávání cen soutěže „ Praha Plná památek“- Mramorový sál Clam- Gallasova paláce, Praha 1

9.30 – sraz žáků na LVK v Italské ulici

10.00 – odjezd na LVK do Velké Úpy, návrat: 3.3. cca 13.00 hod. do Italské ulice

Pondělí:

Zápis žáků do 1. tříd /14.00 – 18.00/

14.00 – PPP schůzka vých. poradců /Š. Kučerová/

Úterý:

Divadlo V Dlouhé /Myška z bříška/, 1. – 3. roč., PT , v 10.00, doprovod tř. učitelé

Středa:

Zdravé zuby /2.A, B/

Čtvrtek:

Planetárium /3.A, B/, v 9.00, 50 Kč, Raketou do vesmíru, doprovod tř. učitelé

Pátek:


Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2