Plán akcí

Pondělí:

Schůzka koordinátorů pro nadané žáky /Š. Kučerová/

1.A – Knihovna na Vinohradech /Už jsem čtenář/, v 9.00 – doprovod  L. Šimurková

1.B – Knihovna na Vinohradech /Už jsem čtenář/, v 10.00 – doprovod  E. Portešová

16.30 – schůzka zástupců tříd SRPŠ /8.A/

Úterý:

Schůzka koordinátorů pro nadané žáky /Š. Kučerová/

Nickyho rodina /od 11.00, kino Lucerna, doprovod tř. učitelé/, 60 Kč

10.00 – 11.00 /vydávání výpisu vysvědčení/, tř. učitelé 2. stupeň

ukončení výuky 13.00
1.stupeň – ukončení výuky dle rozvrhu

Středa:

Staré Hrady /žáci 1. stupně, ŠD, žáci 2. stupně/, odjezd ve 12.30 hod., návrat do 18.00,

Dějepisná olympiáda /ZŠ Sázavská/, v 8.30 hodin, B. Sýkorová, O. Svoboda

Novoroční pětiboj všestrannosti /Sokol Královské Vinohrady/, 8.00 – 15.00 /doprovod L. Přibáňová/

Čtvrtek:

Miniházená /Sokol Vršovice/, doprovod L. Přibáňová, + as. pedagoga

Pátek:

Pololetní prázdniny

Pondělí:

Amos tour – 5.A, 8.A /při hodinách TV/

Planetárium /2.A, B; 3.A, B/, 50 Kč, v 10.15 hodin, doprovod tř.učitelé

Úterý:

Slavnostní ceremoniál předávání cen „ Praha plná památek“, Žáci- B. Sýkorová, A. Ulezen, L. Macháčková, K. Koplová, v 9.00, Clam Gallasův palác /Mramorový sál/

PT v MŠ – Zimní písnička, v 10.00

MŠ v PT – v 9.00

14.00 – pedagogická rada

Středa:

Obvodní kolo matematické olympiády pro 5. a 9.ročník

Projektový den:
8.30 – 13.00
6., 7. ročníky - Vynálezci /Národní muzeum/, 30 Kč
8., 9. ročníky – Carské  klenoty; Já, Merkur /50 Kč/
doprovod tř. učitelé , se 6.A – D. Witzová, s 8.B – A. Cimlerová

Čtvrtek:

Amos tour /třídy dle rozvrhu, v hodinách TV/

Pátek:

Amos tour /třídy dle rozvrhu, v hodinách TV/

6.A – 3D film /Návrat do přírody/, vítězné družstvo přírodovědné soutěže

Pondělí:

Zápis žáků do 1. tříd /14.00 – 18.00/
15.00 – Jazykové dovednosti v PT /Š. Kučerová/

Úterý:

Zápis žáků do 1. tříd /14.00 – 18.00/

Středa:

Pythagoriáda /zajistí - H. Paďourová, P. Nováková/

Projektový den:
8.30 – 13.00
6., 7. ročníky - Carské  klenoty, Já, Merkur /50 Kč/
8., 9. ročníky - Vynálezci /Národní muzeum/, 30 Kč
doprovod tř. učitelé , se 6.A – D. Witzová, s 8.B – A. Cimlerová

Fotbal 1., 2. ročníků /ZŠ nám. J. z Lobkovic/, doprovod L. Přibáňová

Čtvrtek:

 

Pátek:


24.1.2012 – pedagogická rada
23.1. – 5.A, 8.A – Amos tour /během TV/
23.1. – 2.A, B, 3.A, B – Planetárium /50 Kč/

Pondělí:


Úterý:

PT do MŠ /Bába Chřipka/, v 10.45 hod.
návštěva MŠ Vozová v 1. ročnících
od 9.30 – do 11.15 hodin /program zajistí tř. učitelé 1. ročníků, vypomáhat bude 8.A/
14.00 – PPP, schůzka spec.pedagogů /Š. Kučerová/

Středa:

2.A, B – Zdravé zuby /8.00 – 10.00/

Čtvrtek:

13.15 – konzultace dr. Pohlové z PPP

Pátek:

6.A - Podolské muzeum vodárenství
Vyhodnocení celopražské environmentální soutěže - Příběh lososa Lukáše /3 nejúspěšnější pražské třídy/, doprovod – I. Černá

16.1. – 17.1.2012 Zápisy do 1. tříd     /14.00 – 18.00/

Pondělí:

Vánoční prázdniny

Úterý:

zahájení školního vyučování v roce 2012

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

Středa:

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová,
Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

Čtvrtek:

 

Pátek:


Pondělí:

Výuka probíhá bez odpoledního vyučování
Oběd – nejprve 2.stupeň se svými vyučujícími, následuje 1.st., ŠD, 9. ročník – 13.30

PT, 1.A,B – Planetárium v 9.00, 50 Kč, doprovod tř.učitelé

15.00 – Setkání členů Rady Měst. části Praha 2 se zástupci škol

Úterý:

MASO – matematická soutěž, doprovod M. Sauerová

Skanzen v Kouřimi – odpolední výlet žáků 1. stupně /odjezd ve 12.30 z Italské ulice/, návrat do 17.30 hodin tamtéž

Středa:

Finanční gramotnost žáků 8. ročníků, organizuje H. Paďourová, P. Nováková

6.B -Vánoční Praha,  9.00 - 13.00, doprovod B. Sobolíková

Čtvrtek:

Vánoční besídky na 2.st. od 11.00 – ukončení dle rozvrhu

Pátek:

Vánoční prázdniny

Pondělí:

5.A – Planetárium, od 9.00, 50 Kč, doprovod tř. učitelka , asistentka

1.A – návštěva dětí z MŠ /v 9.00/

Setkání účastníků projektu Jazyková heterogenita na školách, Goethe - Institut, /H. Vítová, D. Burešová, 14.00 – 17.00/

Úterý:

Den otevřených dveří /10.00 – 12.00/

2.A,B; 3.A,B; Vyšehrad, 50 Kč, od 9.30 hod., doprovod tř. učitelé

Vánoční besídka v D.U Hasičů /1.A, B/, organizuje Měst.část Praha 2

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

Středa:

1.A,B, 4.A Vyšehrad, 50 Kč, od 9.30 hod., doprovod tř. učitelé

10.00 – přednáška pro dívky 6. ročníků /Čas proměn/

Vánoční besídka v D.U Hasičů /PT; 2.A,B/, organizuje Měst.část Praha 2

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová
Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

Čtvrtek:

Olympiáda ČJ /9.A, 8.A/, 5., 6. vyuč. hodina , organizuje Z. Ryšánková

Pátek:


Přeloženo z 9.12. na 19.12.2011 PT, 1.A,B – Planetárium, v 9.00, 50 Kč, doprovod tř. učitelé

Pondělí:

Setkání metodiků prevence /hotel Fortuna City/, A. Jehličková, 8.00 – 17.00

Pythagoriáda – 8.00 – 9.40 /6.A, 8.A/, 4.hod. – 7.A

Úterý:

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

4.B – Vyšehradský advent /50 Kč, Loutky bez hranic/, doprovod tř. učitel

14.00 – schůzka ředitelů – Amos Tour, H. Vítová, L. Přibáňová

13.00 – Řemeslo žije, A. Jehličková /Učňovská, Praha 9/

Středa:

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová,
Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

5. – 9. ročníky, Divadlo Minor /Hon na Jednorožce/, v 9.30, 100 Kč, doprovod tř. učitelé, ukončení výuky ve 12.15 hodin

SPŠ Betlémská - Výroba hracích kostek, soutěž pro žáky 9. ročníků – P. Balín

8.A – 1. hodina /sociometrický dotazník/

4.A,B – D. U Hasičů /Když je v pekle neděle/, v 9.30, 60 Kč, doprovod tř.učitelé

Vánoční besídka pro děti – ŠD /14.00 – 16.00/, kuchyňka

Čtvrtek:

13.15 – dr. Pohlová. 9.00 – Porozvodová péče o děti, H. Vítová

SDŠ Masná – seminář ČEZ, P. Nováková /9.00- 16.00/

15.00 – META /Žáci s OMJ/, I. Černá

Pátek:

PT, 1.A, B – Planetárium, v 9.00, 50 Kč, doprovod tř.učitelé

Předvánoční školní spaní pro dívky ZŠ /od pátku do soboty/

Pondělí:

seminář /Vyhledáváme nadané děti/, Š. Kučerová

9.A – odpolední výuka /Praha plná památek/, doprovod A. Jehličková, D. Witzová

17.00 – třídní schůzky

Úterý:

PT – hudební pořad – Letem světem

seminář /Vyhledáváme nadané děti/, Š. Kučerová

Zeměpisně dopravní soutěž /SDŠ Masná/, B. Sýkorová

8.00 – 6.A /Hrdličkovo muzeum v Praze/, doprovod D. Witzová

JARO II – jaz. kurz Aj /H. Vítová/

Středa:

seminář /Vyhledáváme nadané děti/, Š. Kučerová

Finanční gramotnost /žáci 8.A, B/, H. Paďourová, P. Nováková

návštěva Českého rozhlasu, zástupce ASSIS

JARO II:
Fj - Jehličková, Ctiborová,
Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

Čtvrtek:

Finanční gramotnost, H. Paďourová, P. Nováková

Pátek:

Finanční gramotnost, H. Paďourová, P. Nováková

Archiv hl.města Prahy – A. Jehličková + 8.A /8.00 – 12.00/, zbývající žáci 8.A spojeni s 8.B

miniházená – Lokomotiva Vršovice, žáci 2.,3. ročníku, 4., 5. ročníků, doprovod L. Přibáňová, Z. Vít, odchod v 7.00 od školy

Zdravé zuby – 8.45 /2.A/, 10.00 /2.B/

Konference k integrativnímu vzdělávání /H. Vítová/

Pondělí:

Orion Florbal Cup- Sportovní areál Hamr Braník /6., 7. roč. – vybraní chlapci/, doprovod L. Přibáňová

Pražský globus , ZŠ Drtinova, Praha 5 /D. Schwarz, 7.A/

Seminář pro žáky  9. ročníků /Nemocnice u Apolináře/, 14.30 – před nemocnicí, doprovod A. Jehličková

16.00 – 18.00 ( Den otevřených dveří )

DOBRBA – dobročinný bazar v prostorách školy ( 16.00 – 18.00 )

Úterý:

Orion Florbal Cup- Sportovní areál Hamr Braník /8., 9. roč. – vybraní chlapci/, doprovod L. Přibáňová

Pražský globus , ZŠ Drtinova, Praha 5 /J. Plíva/

14.00 – pedagogická rada

Středa:

Divadlo U Hasičů /Kamarádi ve škole/

PT, 1.A,B, 2.A,B, 3.A,B /v 10.20 hod., 55 Kč/, doprovod tř.učitelé

Čtvrtek:

Schola Pragensia /9.00 – 13.00, 8.A,B, 9.A/, doprovod tř.učitelé

14.00 – seminář k výuce Výchova ke zdraví /A. Jehličková, M. Chvalovská/

Pátek:

Den otevřených dveří /10.00 – 12.00/, Divadlo U Hasičů, Poutníci na cestách country, 5.A, v 10.20 hodin, 60 Kč, doprovod tř.učitelka

28.11.2011 – od 17.00 třídní schůzky 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2