Plán akcí

Pondělí:

Seminář pro žákyně 9. ročníků /Nemocnice u Apolináře/, 14.30 – před nemocnicí, doprovod A. Jehličková

Úterý:

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

5.A – Malé Vinohradské divadlo, Famfárum, 65 Kč, v 9.00, doprovod tř. učitel

Středa:

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová,

Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská, 2.A,B – Zdravý úsměv /v 8.00, v 9.00/

Čtvrtek:

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Školní výlet do Plzně /Techmania/, odjezd 8.00, návrat do 17.00

Pátek:

Ředitelské volno

Pondělí:

14.00 – PPP, I. Černá (Metodici prevence)

Úterý:

praxe studentů Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy

výzkum studentky Pedagogické fakulty v Praze (AJ ve 4.A, B)

Středa:

Seminář pro žadatele o grant Comenius /9.30 – 12.00/, H. Vítová

Terakotová armáda 1. čínského císaře (NC Eden), 6.A, B, s sebou 2x jízdenku MHD
odchod v 10.00, návrat ve 12.30, pokračuje výuka, doprovod H. Paďourová, M. Chvalovská

Čtvrtek:

 

Pátek:

výzkum studentek Pedagogické fakulty v Praze (5.A,8.A)

Pondělí:

Planetárium – 5.A, odchod v 7.45, vstupné 50 Kč, doprovod D. Witzová, M. Sauerová

Halloween – připravila 9.A pro žáky 1. – 3. ročníků

Úterý:

Běh bankou /fin. gramotnost/, doprovod as. pedagoga

14.00 – provozní porada ped. pracovníků

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

Středa:

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová,

Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

Čtvrtek:

Malé Vinohradské divadlo – 9.00, 4.A,B (65 Kč), Ronja, dcera loupežníka, doprovod tř. učitelé

Pátek:

praxe studentů /sociometrie/, 5.A, 8.A

souhlasy rodičů odevzdat do 3.11.2011

Pondělí:

7.A,B – osobní hygiena /přednáškový cyklus/, I. Lancmannová

Pražský globus – zeměpisně naučná soutěž /školní kolo/, 8.A, 9. A /I. Freudl, A. Jehličková/

Úterý:

1.A, B – Malé Vinohradské divadlo /Pejsek a kočička/, v 9.00 , 65 Kč, doprovod tř. učitelé

8.A,B, 9.A – Projekt „Společně jde všechno lépe“, 8.00 – 12.45, tř. učitelé

14.00 – PPP /Supervize školních psychologů/, Š. Kučerová

Středa:

Podzimní prázdniny

Čtvrtek:

Podzimní prázdniny

Pátek:

Státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu)

Pondělí:

První pomoc /interaktivní seminář pro žáky 6. ročníků/
Hygiena /pro žáky 8. ročníků/
přednáší I. Lancmannová
1. hod. – 8.A
2. hod. – 6.B
3. hod. – 6.A
4. hod. – 8.B

PT – Jak se dráček dostal nad obláček / MŠ Na Smetance /

Semináře – PCD – Pokročilé funkce programu MS EXCEL

chemie – Hříčky mimo školu

Úterý:

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

Seminář – Efektivní učení žáka s speciálními potřebami /chemie/

Středa:

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová,
Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

Seminář – PCH – Eduwork

Čtvrtek:

Pátek:

Fotografování žáků /kalendáře, os. fota  atd./, 8.00, pouze pro závazně přihlášené žáky

10.00 Čína / zeměpisně naučný pořad /, 50 Kč, oběd, ukončení ve 12.30 hodin,

KD Ládví, doprovod tř. učitelé, doprovod 8.A – A. Cimlerová

VÚP – přednáška Mgr. Ivany Černé

Semináře, učebny – chemie, přírodopis, 6.A

Pondělí:

PPP – volba povolání /A. Jehličková/

Úterý:

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

Středa:

10.00 – schůzka SVI

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová, Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

Čtvrtek:

8.00 – H. Vítová, seminář /ekologické třídění odpadů/

META – Výuka žáků s OMJ /přednáší I. Černá/

Pátek:


Pondělí:

4.A,B – Planetárium /Pozorujeme oblohu/, v 11.30 hodin, doprovod tř.učitelé, 50 Kč

16.30 – výchovná komise /ředitelna školy/

19.00 – ŠR ZŠ Na Smetance  /ředitelna školy/

15.00 - PPP /Š. Kučerová, seminář – přípravný ročník/

Úterý:

seminář – PCD /Eduwork/

PROFI vyšetření žáků 9. ročníku

14.00 – PPP /Š. Kučerová, schůzka spec.pedagogů/

Středa:

Romové očima Romů – seminář
8.30 – 10.45 /žáci 7. ročníku/
11.15 – 13.30 /žáci 8. ročníků/

Minifotbal – ZŠ Botičská, Praha 2, hoši 8.,9. roč., doprovod L. Přibáňová

Velké říjnové společné čtení /Knihovna na Vinohradech/

5.A /4 čtenáři + publikum/, v 9.00, doprovod I. Malá

6.A /4 čtenáři + publikum/, v 11.00, doprovod H. Paďourová

Čtvrtek:

Romové očima Romů – seminář

8.30 – 10.45 /žáci 9. ročníku/

Riegrovy sady – sázení stromů /zajišťuje E. Portešová/

Pátek:

Descartes – 10.00 – 15.00 /seminář v učebně chemie/

4.10. a 6.10. – platby za kroužky 2011/2012, kancelář zástupkyně ředitelky, 7.30 – 16.00

Pondělí:

TV – 1. stupeň /8.45 – 11.45/ Poznáváme jiné země, jiné národy, jejich tradice a kulturu, hovoříme anglicky

8.A - /13.40 – 15.20/ - kreativita, manažérské schopnosti a to vše v angličtině

Úterý:

2. stupeň /8.45 – 13.30/ - Poznáváme jiné země, jiné národy, jejich tradice a kulturu, hovoříme anglicky

14.15 – zahájení činnosti pěveckého sboru /Coro Piccolo/, učebna 4.B

Středa:

Den české státnosti

Výlet na Říp, Nelahozeves, Mělník /sraz v 8.20, ulice Italská, návrat do 17.00 tamtéž/

Čtvrtek:

Projektový den Pravěk – 6.A, B /s mezinárodní asistencí/

Rozumíme penězům - 8.A, B /s mezinárodní asistencí/

Pátek:

Div. představení – 7. – 9. ročníky  /Čapkovy povídky/, Malé Vinohradské divadlo, 65 Kč, 9.00

Projekt - Poznej sám sebe – 5.A  /s mezinárodní asistencí/

Pondělí:

logopedický screening /1. ročník, PT/, Mgr. Klára Anghelescu

13.00 – I. Černá /metodik prevence/, PPP

Úterý:

16.00 - PPP /Š. Kučerová - seminář/

JARO II – jaz. kurz /H. Vítová/

Středa:

JARO II – Fj - Jehličková, Ctiborová, Aj – Nováková, Kučerová, Chvalovská

8.30 – kontrola hospodaření Měst.části Praha 2, pí Myslivcová

14.00 – školení v jazykové učebně /PhDr. J. Štubner/

13.00 – 17.30 – seminář v PCD /Eduwork/

9.00 – 16.30 – Právní úprava a postavení osob s patologickým chováním, B. Sobolíková

Čtvrtek:

8.00 – 17.00 - Rozumíme penězům / . Vítová, H. Paďourová, P. Nováková/

Pátek:


Pondělí:

16.00- 18.00: dohrávky tenisové školy Talent- hřiště školy

Úterý:

13-15 hod. Dětský den s přírodovědci – 1.A,B, doprovod: Raabová, Šimurková, Portešová

14-18 hod. Jazykový kurz Jaro II. – Vítová, učebna přírodopisu, cvičná kuchyňka

Středa:

9-16 hod. seminář: Vyhledávání rozumově nadaných žáků    Kučerová

14,30-18 hod. Jazykové kurzy Jaro II. – Aj, Fj, Kučerová, Nováková, Ctiborová, Jehličková

16.00- 18.00: dohrávky tenisové školy Talent - hřiště školy

Čtvrtek:


Pátek:


Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2