Plán akcí

Pondělí:

9-12,30 hod. – Výstava Tutanchamon. 4.B

9 hod. – přednáška prevence „Partnerské vztahy“, 7.B

13 hod. – Pedagogická rada

Výuka dle rozvrhu do 12,35 hod

Úterý:

Školní výlet na Dobříš, cena 220,-Kč, 3.B a 7.B

Ukončení výuky 12,35 hod.

Středa:

8 hod. – přednáška prevence „Právní vědomí“, 9.A, 9.B

9-11 hod. – Ekoprogram v Riegrových sadech, 6.A

Den s Policií ČR

Ukončení výuky 2. stupeň 11,40 hod., 1. stupeň dle rozvrhu

Čtvrtek:

Ukončení výuky 2. stupeň 11,40 hod., 1. stupeň dle rozvrhu

15-18 hod. – zahradní slavnost pro 2.stupeň a jejich rodiče

Pátek:

Předávání vysvědčení a ukončení školního roku

Ukončení výuky cca v 9,00 hod.

Vydávání obědů 10,30 – 12,00 hod. 

Pondělí:

10 hod. – balet „Broučci“, Salesiánské divadlo, 6.A

14 hod. – Dr.Pohlová, PPP Praha 2

Akce „Zdravé zuby“

Úterý:

9-16 hod. – pódiová vystoupení na nám.Míru

Středa:


Čtvrtek:


Pátek:

9-12 hod. - Výstava Tutanchamon, 4.B

Pondělí:

 

Úterý:

9 hod. – 8.B – PhDr. Marušková z PPP

Akce „Zdravé zuby

Projektový den Řecko

Středa:


Čtvrtek:

akce „Skákací hrad“ v MŠ pro 1.stupeň

Pátek:

9 hod. – přednáška „Prevence šikany a agresivity“, 6.A

Pondělí:

Škola uzavřena - Povodně v Praze

16 hod.- schůzka rodičů budoucích 1.ročníků a PT

Úterý:

9,30-12,30 hod. – Armádní muzeum, 5.A,B, doprovod: D. Witzová

Středa:

cca v 10 hod. – návrat žáků z Itálie

Čtvrtek:


Pátek:


Pondělí:


Úterý:

12 hod. – Památník Heydrichiády, účast 9.A

Středa:

9-11 hod. – olympiáda MŠ a PT ve velké tělocvičně

18 hod. – odjezd do Itálie z Italské ulice

Akce ŠD: Muzeum Policie, dopravní hřiště, vstupné 5,-Kč

Čtvrtek:

Akce ŠD: Den s Komwagem

Pátek:

9 hod. – finále „Klíč Prahy 2“ v Riegrových sadech

Zdravé zuby

Akce ŠD: 14-16 hod. Den dětí

Další informace:

3.6.2013 – schůzky rodičů budoucích prvňáčků
4.6.2013 – akce „Skákací hrad“ v MŠ

Pondělí:

8.30 - odjezd na ŠVP Dolní Dvůr, penzion Duha – 1.A, 3.A, 4.A

celý týden bude probíhat ve ŠD praxe studentek ze SPŠ Praha 6 – zajistí B. Raabová, A. Smutná, A. Kužílková

Úterý:

8 hod. – soutěž v AJ, doprovod I. Freudl

Středa:

8 hod. – soutěž-přehazovaná pro chlapce ze 6. a 7.ročníků, doprovod R.Chott

10 hod. – porada ředitelů ZŠ Prahy 2

Čtvrtek:


Pátek:

12.00 - 13.00 - návrat ze ŠVP Dolní Dvůr

Další informace:

29.5.2013, 9 - 11 hod. – Olympiáda MŠ ve velké tělocvičně
29.5.2013 – odjezd do Itálie v 18.00 z Italské ulice

Pondělí:

Plošné testování 5. a 9.ročníků (13.5. – 7.6.2013)

8 - 14h – McDonald Cup pro 1. – 3.ročníky – R. Chott

Úterý:

9 - 12 hod. - PT vycházka do Milíčovského lesa

14 hod. – adaptační kurs

Fotografování 3. ročníky

Středa:

8 - 13 hod. - OK Pythagoriády

9 hod. – „Zdravé zuby“

2.stupeň – výstava „Tutanchamon“, vstupné 190,-Kč

Čtvrtek:

9 - 13 hod. - MaSo, Matematická soutěž

Pátek:

Knižní veletrh, 9.A

„Zdravé zuby“, 3.A, B

Další informace:

19.5. – „Terezínská tryzna“, odjezd v 8,30 z Italské ulice

Pondělí:

8 hod. – fotografování tříd celé školy , fotografování zaměstnanců školy cca 10.00, službu pro zajištění harmonogramu žáci 9.A           

8 – 14 hod. – McDonald Cup pro 1. - 3.ročník, doprovod R. Chott

Úterý:

projektový den pro 1.stupeň – „Letem světem“, pedagogové 1.stupně

8 hod. – McDonald Cup pro 4. - 5.ročník, doprovod R. Chott

8. hod. - 8.roč. projekt finanční gramotnost, H. Paďourová, P. Nováková

9,30 hod.  pietní akt,kladení věnců na nám. Míru, pietní vzpomínka na bratry Čapkovy, třídy 2. stupně mimo 8.roč., žáci 9.A třídy pomohou s organizací, doprovod třídní učitelé

Středa:

Státní svátek – Den vítězství

Čtvrtek:

Ředitelské volno dle par. 2, odst. 5 vyhl. MŠMT č.16/2005 sb.  - pedagogičtí pracovníci připraví písemné podklady na jednání 14.5. dle pokynů z PR

Pátek:

Ředitelské volno

Další informace:

zahájení srovnávacího testování 5. a 9. ročníků. Předpokládaný termín ukončení 27.5.

Pondělí:

odjezd 2.B a 4.B na školu v přírodě

9,30 hod. – „Obušku z pytle ven“, 3.A,B, 4.A, vstupné 70,-Kč

17 hod. – třídní schůzky rodičů pro 9.A

Úterý:

8-12 hod. – „Local heroes“, 6.A, vstupné 80,-Kč

9h – Technické muzeum, 5.B, vstupné 50,-Kč

Středa:

Svátek práce

Čtvrtek:

6.A SCIO testy – 4. – 6. hodina skupina S2

Pátek:

návrat 2.B a 4.B ze ŠVP

6.A SCIO testy – 4. – 6. hodina skupina S1

Další informace:

- v neděli dne 5.5. akce Kladení věnců u Českého rozhlasu
- 6.5. – Fotografování tříd
- 6. – 7.5 dodělávání SCIO testů
- v úterý dne 7.5., 10 hod. akce kladení věnců na nám.Míru, pietní vzpomínka na K.Čapka
- ve dnech 9. a 10.5.2013 ředitelské volno

Pondělí:

17 hod. – třídní schůzky rodičů

Úterý:


Středa:

Akce ŠD:
Čarodějnický den v DDM Praha 2, 1.+2.tř., vstupné 20,-Kč
Den bezpečnosti – Muzeum policie Praha 2, 3.+4.tř., vstupné zdarma

Čtvrtek:

9,30 hod. – Divadlo u Hasičů „Stvoření světa“, 2.A,B, vstupné 70,-Kč

13.15 hod. – Dr. Pohlová z PPP Prahy 2

Pátek:

Finále Amos Tour v Riegrových sadech

27.4.2013 v 8.15 hod. – odjezd z Italské ulice - propast Macocha, plavba v podzemí a Hasičské muzeum Přibyslav

29.4.2013 v 17 hod. – třídní schůzky rodičů pro 9.A

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2