Plán akcí

Pondělí:

16 hod. – generálka na Školní akademii v Divadle U Hasičů

17.30 hod. – zahájení Školní akademie

Úterý:

14 hod. – Pedagogická rada

17 hod. – schůzka SRPŠ

Středa:

8-11 hod. – matematická olympiáda

9,30 hod. – „Lodě na vodě“ – účast pěveckého sboru ZŠ Na Smetance

10 hod. –  divad.představení „Sen noci svatojánské“, 2.stupeň, vstupné 50,-Kč

Akce ŠD:
program „Jak jsem plul se strejdou Františkem“, 1.+2.třída
Podskalská celnice, vstupné 30,-Kč
EKO DEN v DDM Prahy 2, Lublaňská 18, vstupné 10,-Kč

Čtvrtek:


Pátek:


22.4.2013 v 17 hod. – třídní schůzky rodičů

Pondělí:

Vyhlášení soutěže „Vinohradský slavíček“ v DDM Pha 2, účast C. Křeček + ocenění žáci

Úterý:

Amos Tour - náhradní termín pro žáky, kteří chyběli

Středa:

9-10 hod. – „Zdravé zuby“, 3.A, B

Akce ŠD:  Petřínská rozhledna – bludiště, vstupné 35,-Kč, 1.-3.třída, Věže z Merkuru - výstava

Čtvrtek:

10-13,30 hod. – Scio testy, 7.A

Pátek:


Pondělí:

Pondělí velikonoční

Úterý:

vydání školního časopisu Smetánek na téma „Škola mluví, škola vypravuje“

Středa:


Čtvrtek:

8,30-14,15 hod. – 1.setkání koordinátorů ekologické výchovy

Pátek:


Pondělí:

9-11 hod. – Zdravé zuby, 3.A,B

9-13 hod. – vzdělávací pořád v Klementinu „Středověká kniha“, vstupné 5,-Kč, (9-10h. 8.A+7.A, 10-11h. 7.B+8.B, 11-12h. 9.A,B, 12-13h 6.A)

Úterý:

8,30-12 hod. – „Pletení pomlázek“, 1.-3.třídy – velká tělocvična

8 hod. – „Dvoudenní projekt  finanční gramotnosti“ – samostatná soutěž pod vedením lektora - 8.A, 9.A, B, organizuje P. Nováková, A. Jehličková, H, Paďourová - do 15.00

9 hod. – náslechy studentů VŠE- účast na projektu FG

Středa:

8 hod. – pokračuje „Projekt finanční gramotnosti“ – samostatná soutěž pod vedením lektora ve velké tělocvičně - do 13.00

8 hod. - miniházená na ZŠ Švehlova (vybraní žáci 1. – 5. ročník)

9 hod. – náslechy studentů VŠE- účast na projektu

Akce ŠD: Velikonoční trhy

Čtvrtek:

Velikonoční prázdniny

Pátek:

Velikonoční prázdniny

Pondělí:


Úterý:

14 hod. – adaptační kurs pro předškoláčky

Středa:

15 hod. – projekt „Klíč od Prahy 2“, garant ZŠ Na Smetance

15.hod. - Stonožka, vernisáž v MŠ, 

Akce ŠD: Divadlo v Celené, „Klukoviny“, 20,-Kč, 1.+ 2.třída

Čtvrtek:

PT - Test školní zralosti (ve spolupráci s PPP)

Pátek:

10.00 - matematická soutěž Klokan pro 2. až 9. ročníky

13 hod - konzultace paní doktorky Pohlové

Pondělí:

9-11 hod. – „Zdravé zuby“, 3.A,B

10 hod. Divadlo v Dlouhé, „Tatínek není k zahození“, vstupné 60,-Kč, 2.A,B

11,40 hod. – Soutěž FG – krajské kolo, PC učebna, P. Nováková

Úterý:

10.00 hod. - návštěva Planetária, přípravná třída, Š. Kučerová

Středa:

15 hod. – projekt „Klíč od Prahy 2“, garant ZŠ Na Smetance, zajistí A. jehličková

Akce ŠD: Pečení velikonočních zajíčků, 20,-Kč, 1.A, 2.B

Výroba bambulí, DDM Praha 2, 10,-Kč, 2.A, 3.A

Čtvrtek:

8 hod – OK zeměpis

11 hod.- „Jeden svět 2013“, 7. a 8.ročníky

Pátek:

10 hod.- „Lingua show 2013“ – 2.stupeň

Pondělí:

9 hod. – chemická olympiáda, ZCŠ sv. Voršily, Ostrovní ul.,P 1, účast 3 žáci 9.A

Úterý:

9 hod. – Jeden svět 2013 – Ponrepo, 3., 4.ročníky

11 hod. – Jeden svět 2013 – Ponrepo, 5., 6.ročníky

14-17 hod. – Klub Action in English

Středa:

9.30 hod. – Divadlo U Hasičů, „Příběhy včelích medvídků“, vstupné 70,-Kč, 1.A, B

15 hod. – projekt „Klíč od Prahy 2“, garant ZŠ J. Masaryka

Čtvrtek:

14-17 hod. Klub Action in English

Pátek:

11 hod. – Jeden svět 2013 – Na divokém severu, 9.ročníky

Pondělí:

9,30 hod. – Rudolfinum „Rytmus a řeč těla“, 1.A, B, 3.A, B

Úterý:

14-17 hod. – Klub Action in English

Středa:

9 hod. – palác Akropolis, „Jarní pohanské tradice ukryté v našem folklóru“, 5.A, B

Čtvrtek:

10-12 hod. – Betlémská kaple, 4.A,B

11 hod. – „Ve stínu Olympu“, 6.A

14-17 hod. Klub Action in English

Pátek:

V sobotu 2.3.2013 návrat z LVK v Deštném v Orl.horách

Pondělí:

praxe studentky z PF u školní psycholožky Š.Kučerové

Úterý:

praxe studentky z PF u školní psycholožky Š.Kučerové

obvodní kolo AJ, dopr. I. Freudl

14 hod. – adaptační kurs pro nové předškoláky, J. Ctiborová, E. Häringová

14-17 hod. – Klub Action in English – ukázkové hodiny pro všechny zájemce, v 5.B


Středa:

9 hod. – zubní preventivní prohlídka v kuchyňce školy, 1.-3.třída – pro zájemce

15 hod. – projekt „Klíč od Prahy 2“, garant ZŠ Slovenská

Čtvrtek:

14-17 hod. Klub Action in English – ukázkové hodiny pro zájemce

Pátek:

V sobotu 23.2.2013 v 8,30 hod. odjezd na LVK v Deštném v Orl.horách, hotel Orlice

Pondělí:

praxe studentky z PF u školní psycholožky Š.Kučerové

Úterý:

praxe studentky z PF u školní psycholožky Š.Kučerové

14 hod. – účast školního pěveckého sboru na vernisáži, dopr. D. Witzová

Středa:

8-15 hod. – moderní pětiboj všestrannosti, hala Sparty v Libni, účast 8 žáků

9.15 hod. Jak Honza přešel na červenou - PT

celý den Olympiáda z Čj, účast 2 žáci, dopr. I. Černá, Z. Ryšánková

„Klíč od Prahy 2“ – garant ZŠ Botičská

Čtvrtek:

Finanční gramotnost, 8.A, B, H. Paďourová, P. Nováková

Pátek:

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2