Plán akcí

Pondělí:

42. OK v dějepisné olympiádě, žáci 9.A,B a 8.A

Úterý:

8.30 – 12.35 hod. – vzdělávací pořád o hadech v tělocvičně školy, celá škola dle zájemek, vstupné dobrovolné na podpoření zvířecích útulků (10, 20 Kč)

7.15 hod. – Dětský fotbalový turnaj 1. a 2. tříd ZŠ 2013, ZŠ J. Lobkovic

Středa:

praxe studentky z PF u školní psycholožky Š.Kučerové

8.55 – 9.40 hod.-obvodní kolo soutěže Finanční gramotnost, účast 3 žáci

15 hod. – Novoměstská radnice, „Čestná občanství“, pozvaní hosté

„Klíč od Prahy 2“ – garant ZŠ Resslova

Akce ŠD: 1.-2.tř., Novoroční karneval, vstupné 10,-Kč

Čtvrtek:

praxe studentky z PF u školní psycholožky Š.Kučerové

8 hod. –  preventivní prohlídka „Ploché nohy“, PT

9 hod. - Návštěva muzea K. Zemana, 5.B

4. vyuč.hodina – rozdávání vysvědčení 2.stupeň a část 1.stupně

5. vyuč.hodina – rozdávání vysvědčení 1.stupeň

Pátek:

pololetní prázdniny

ŠD – sběrná družina pro obvod Prahy 2, nutná individuální přihláška u vedoucí ŠD

Pondělí:

10.15 - Planetárium: „O Sluníčku a Měsíčku“, 50 Kč, 1.A  I. Bočková

Úterý:

14 hod. Pedagogická rada

Středa:

8.15-12.15 hod. – obvodní kolo matematické olympiády – 5. a 9.ročníky

Akce ŠD: „Pod hladinou Vltavy“, celá ŠD, vstupné 50,-Kč

15 hod. – ZŠ Londýnská, garant „Klíč od Prahy 2

Čtvrtek:


Pátek:

výuka do 11,30 hod., výdej obědů pro 2.stupeň, následuje 1.stupeň+ŠD

9.00 - Kino Flora, 2. stupeň, film Bídníci, 99 Kč

9.45 - Divadlo U Hasičů: Čert a Káča, 50 Kč, 1.A, I. Bočková

2.kolo prezidentských voleb

Pondělí:


Úterý:

9 hod. – „Bezpečná prevence“ – PT

14-18 hod. – zápis do prvních tříd

Středa:

9.30 hod. – účast O. Bárty ze 6.A ve vysílání televize na Kavčích horách

14-18 hod. – zápis do prvních tříd

Akce ŠD: 1. - 3.tř., 11 světů Worlds, vstupné 35,-Kč

Čtvrtek:

13.15 hod. - PhDr. Pohlová - konzultace

Pátek:


Pondělí:


Úterý:

10 hod. – přednáška „Čas proměn“, 6.ročník (dívky)

10-12 hod. – Den otevřených dveří pro veřejnost

Středa:

 

Čtvrtek:

8-12,35 hod. – Finanční gramotnost, 8.A, B,  H. Paďourová, P. Nováková

14 hod. – příprava na prezidentské volby

Pátek:

10:00 Geosvět 5.ročník, doprovod C. Křeček, D. Witzová

8:45 - 2. stupeň kino Flora - film Pí a jeho života, 100 Kč

výuka do 11,30 hod.

přímá volba prezidenta ČR

Sobota:         přímá volba prezidenta ČR

Pondělí:

31.12.2012 – vánoční prázdniny

Úterý:

1.1.2013 – státní svátek – Nový rok

Středa:

2.1.2013 – vánoční prázdniny

Čtvrtek:

3.1.2013 – zahájení pravidelného vyučování

8-10.45 hod. – preventivní seminář „Život bez cigaret“

Návštěva Pražského hradu – PT

Pátek:


Pondělí:

24.12.2012 - Štědrý den

Úterý:

25.12.2012 – 1.svátek vánoční

Středa:

26.12.2012 – 2.svátek vánoční

Čtvrtek:

27.12.2012 vánoční prázdniny

Pátek:

28.12.2012 vánoční prázdniny

Pondělí:

9 hod.-„O Sluníčku, Měsíčku….“, Planetárium, vstupné 50,-Kč, 1.B, 2.A,B

15-15.30 hod. – „Zpívání na schodech“ před kostelem sv.Ludmily, pěvecký sbor školy, účastní se třídy a vyučující s odpoledním vyučováním
ukončení výuky v 15,20 hod.- odvést zpět ke škole, nebo zapsat do informačních sešitů, že výuka končí 15.20 na nám Míru.

Úterý:

10 hod. a 11hod. -preventivní pořad pro 1.stupeň „Šikana“, Divadlo ve tři – 1.stupeň, vstupné 50,Kč - placeno z dotace na prevenci rizikového chování

17 hod.- 5.B, vánoční besídka pro rodiče

Středa:

14.hod.-  akce ŠD:
Výstava J.Lady, Praha 5, vstupné 10,-Kč
Besídka – celá ŠD, 20,-Kč

Čtvrtek:

8 hod.-florbal dívky 7.ročník, Stadion mládeže, doprovod: L.Caudrová

9 hod. – akce „Pod hladinou Vltavy“, vstupné 50,-Kč, celý 2.stupeň, ukončení výuky po akci

13.15 hod.- konzultační odpoledne - PhDr. Pohlová z PPP Praha 2

Pátek:

10.00 5.A, B Botanická zahrada a Vánoční výstava, návrat cca 12:30

Do 10.00 výuka dle rozvrhu. Od 10.00 TU ve svých třídách.

2. stupeň- ukončení besídek a odchod na oběd dle rozpisu od 11.40. po obědě návrat do tříd, úklid a odchod ze školy 12.35.

1.stupeň- dle rozvrhu

ŠD- na oběd po 12.20.

Další informace: zahájení výuky 3.1.2013 v 8.00 dle rozvrhu

3.1. 8.00: 6.A preventivní seminář- „Život bez cigaret“

Pondělí:

9.30 hod.-„Mrazík“, Divadlo U Hasičů, vstupné 70,-Kč, 4.A,B

10 hod.-prezentace SZŠ, 9.A, B

16-18 hod.- Den otevřených dveří – 1.stupeň + vánoční bazar

Úterý:

10 hod.-návštěva MŠ Na Smetance v 1.A

11 hod.-Muzeum hl.m.Prahy, „Mladý archeolog“, 30,-Kč, 6.A, doprovod A. Jehličková

8.00 hod.-Vánoční koncert, Národní dům, 50,-Kč, 7.A, doprovod H. Paďourová

Středa:

8-13.30 hod.-prevence „Svoboda nebo závislost – kouření“, 8.A,B

9.15 hod.-Muzeum hl.m.Prahy, „Škola mladých archeologů“, 30,-Kč, 5.A, doprovod C. Křeček

Akce ŠD:
Výstava J. Lady, Praha 5, vstupné 10,-Kč
Pečení perníčků, 10,-Kč
Výstava betlémů v Botanické zahradě, 35,-Kč

Čtvrtek:

8-12.35 hod.-prevence „Konflikty a řešení konfliktů“, 7.A, B

9 hod. – akce „Ploché nohy“, MUDr. Richtrová, PT, 1.A, B

9.15 hod.-Muzeum hl.m.Prahy, „Škola mladých archeologů“, 30,-Kč, 5.B, doprovod D. Witzová

Pátek:

10 hod.-„Kdyby prase mělo křídla“ – 1.stupeň

Pondělí:

9.30 hod.-„Mrazík“, Divadlo U Hasičů, vstupné 70,-Kč, 3.A,B

Úterý:

9 hod.-             Divadlo D21, „Ferda Mravenec“, vstupné 65,-Kč, 1.A,B + 3.A,B

10.15 hod.-Planetárium, „Pozorujeme oblohu“, vstupné 50,-Kč, 4.A,B

Středa:

miniházená, 3.-5.ročník

Čtvrtek:

8 hod.–náslech studentů PF UK v hodinách Čj na 1.,stupni – 2.B, 5.A

8-12.35 hod.-projekt Finanční gramotnost, 8.A,B

8-13 hod.-florbal na Hamru, 12 žáků 4.-7.ročník, startovné 300,-Kč, doprovod L.Caudrová, B.Raabová

9.30 hod.-Divadlo U Hasičů, „Putování do Betléma“, vstupné 70,-Kč, 1.A,B

10 hod.-projektový den-DOD na Smíchovská SPŠ, 9.A,B

Soutěž „Němčina mě baví“, 4 žáci, Gymnázium Kuncova 5, P5-Stodůlky, doprovod D.Burešová

Pátek:

florbal na Hamru, 9.ročník, startovné 200,-Kč

17.30 hod.-„Vánoční noc“ – spaní ve škole

Sobota:

8 hod.-snídaně ve škole, odchod ze školy v 10 hod.

Pondělí:

9 hod.-„Jak se peče písnička“, 2.A,B, 70,-Kč

Úterý:

8.30-11.30 hod.- „Pražský globus“, DDM Praha 5, účast: J.Říčařová, 9.A

10 hod.-setkání s Galinou Miklíkovou v učebně PŘ, 3.A,B

10.55 hod.- setkání s Galinou Miklíkovou v učebně PŘ, 5.A,B

10.30 hod.-divadlo v MŠ Na Smetance „Jak zlatník ke štěstí přišel“, PT

„Predátoři“ – Ornita pro 1.stupeň, E.Portešová

Středa:

akce ŠD: Muzeum policie – „Kolo tety Běty“, vstupné 5,-Kč

akce ŠD: Náprstkovo muzeum – „Po stopách K.Maye“, vstupné 35,-Kč

akce ŠD: Muzeum hl.m.Prahy – „Jud.most“, vstupné 35,-Kč

Čtvrtek:

10 hod.-„Tanculata“ – tanečně pohádkové odpoledne, PT

Pátek:

9 hod.-divadlo D21, „Staré pověsti české“, 4.A,B, vstupné 65,-Kč

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2