Plán akcí

Pondělí:

9 hod.-Planetárium – „Anička a Nebešťánek“, 50,-Kč, přípravný ročník

9,30 hod.-Divadlo U Hasičů – „Labutí princezna“, 70,-Kč, 3.A,B

9,30-16,30 hod.-školení-„Schůzka koordinátorů péče o nadané žáky“, Š.Kučerová

10 hod.-prevence,Městská policie – „Péťa sám doma“, „Bezpečné chování“, 1.A,B,  2.A,B

17 hod.- třídní schůzky

Úterý:

9,30 hod.–Divadlo U Hasičů – „Princezny jsou na draka“, 70,-Kč, 4.A, B

10 hod.-prevence, Městská policie – „Bezpečné chování“, „Elektronický svět“, 3.A, B, 5.A, B

Středa:

10 hod.-prevence, Městská policie:
Bezpečné chování – 4.A,B
Elektronický svět – 6.A
Kyberšikana – 7.A,B
Bezpečné dospívání – 9.A

akce ŠD: Muzeum policie – „Kouzelníci“, vstupné 10,-Kč

akce ŠD: Náprstkovo muzeum – „Po stopách K.Maye“, vstupné 35,-Kč

Čtvrtek:

10 hod.–prevence, Městská policie:
Autorská práva – 8.A, B chlapci
Partnerské násilí – 8.A, B dívky

11 hod.- Muzeum hl.m.Prahy „Oděv našich předků“, 6.A

13,15 hod.-konzultace s PhDr. Pohlovou (PPP Praha 2)

Pátek:

8-12 hod.-fotografování jednotlivců a skupinek žáků dle zaplacených přihlášek, školní jídelna       

8,30 hod.-Kongresové centrum, výstava „Schola Pragensis“, 8.A, B, 9.A, B

Pondělí:

15-17 hod. – dobročinný bazar v 1.patře

16-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

14 hod. – pedagogická rada

17 hod. – Rada SRPŠ

Středa:

8.45 hod. – vybraní žáci školy běh bankou, Vlkova 12, ukončení v 13 hod.

10-12 hod. – Den otevřených dveří

akce ŠD: výstava-Muzeum hraček, vstupné 35,-Kč

akce ŠD: výstava „Samurajské meče“, Muzeum policie, vstupné 10,-Kč

Čtvrtek:

19 hod.-Národní divadlo, opera „Rusalka“ – zájemci školy

Pátek:

8-10.45 hod.-seminář „Posílení právního vědomí“ (prevence sociálně patologických jevů),  9.A

10.55-13.30 hod.-seminář „Posílení právního vědomí“ (prevence sociálně patologických jevů), 9.B

Pondělí:

9.00 – Rudolfinum „Rytmus a řeč těla“, 60,-Kč – 2.A, B, třídní učitelé

9.30 – Divadlo U Hasičů „Pat a Mat“, 70,-Kč – 1.A, B, třídní učitelé  a asistenti ped.

Úterý:


Středa:

10.00 – exkurze do MF Dnes, 5.A, doprovod C. Křeček

Čtvrtek:

8.00 – soutěž na Gymnáziu Ch.Dopplera „Dopplerova vlna“, 5 žáků 9.A, B, doprovod  I. Strnadová

Pátek:

Pondělí:


Úterý:

10 hod. – přednáška od Městské policie – „Dospívání“ pro 9.B

10.00 – 11.00 - 8.A – přednáška od Městské policie - „Úvod do drogových závislostí“

11.00 – 12.00 – 8.B – přednáška od Městské policie - „Úvod do drogových závislostí“

10.00 – 12.00 – 9.A – přednáška od Městské policie - „Právní vědomí“

10.30 hod. – divadlo pro PT v MŠ – „Tři čuníci“,  30,-Kč

Středa:

14 hod. – akce v DDM Praha 2 pro ŠD – „Halloween“

Čtvrtek:

8.00 - 12.35 – Finanční gramotnost – 8.A, B

Soutěž na Gymnáziu Ch. Dopplera – 5 žáků 9.A, B

Pátek:

Pondělí:

9 hod. – návštěva profesorů ze SUPŠ Turnov v 8. a 9. ročnících

Úterý:

9 hod. – ukázka Kick boxu (20 minut) – 1.stupeň

Středa:

14.00 návštěva Vyšehradu (Kasematy) – školní družina 4.-6.oddělení, vstup 35,-Kč

Čtvrtek:

podzimní prázdniny

13.45 hod. – Ondřej Bárta – Kavčí Hory, vystoupení ve studiu Kamarád

Pátek:

podzimní prázdniny

poslední rozloučení s paní zástupkyní ve „Velké obřadní síni“ v Praze Strašnicích

 

Pondělí:

8:30 – 12:30 - 9.A, B – Profi vyšetření, 200 Kč

Úterý:

18:00 Školská rada

Středa:

14:00 – 2., 5. a 6. odd. družina, Mini svět zvířat, DDM Praha 5, 40 Kč

14:00 – 1. a 3. odd. družina, Mini zoo

Klokan 8., 9. ročníky

Čtvrtek:

9:00 – Konference hromadného stravování, vedoucí ŠJ Smékalová

13:15 – PhDr. Pohlová - konzultace

9:00 – Planetárium 5.A, B, 50 Kč – Pohyby Země, doprovod tříd. uč.

8:45 – Soutěže v počítání v tabulkovém procesoru, vybraní žáci z 9. tříd

Pátek:

10:00 – Tajemný svět Ekvádora a Galapágy, 60 Kč, KD Ládví

14:00-22:00 hod. Volby do Senátu Parlamentu ČR
Ukončení výuky:
2. stupně 11.40., učitelé odvedou žáky na oběd a dohlédnou na třídu, s kterou ukončili výuku.
1. stupeň dle rozvrhu. ŠD vede děti na oběd až po 2. Stupni. Ukončení provozu ŠJ ve 13:30.
ŠD v provozu do 16:00 ve 2. patře. Koncová družina uzavřena z důvodů voleb.

Pondělí:

SCIO testy – matematika, ČJ, OSP – 6.A, v průběhu týdne dle rozvrhu

Úterý:

návštěva skleníku Fata Morgana – podnebné pásy, 5.třídy

Středa:

14.00- Jazykové studium Jaro II: Mgr. Jehličková, Mgr. Nováková, Mgr. Kučerová, Mgr. Ctiborová

Čtvrtek:

8,00 hod. – logopedický screening v 1. třídách – Mgr. Angelesku, PaedDr. Kučerová

9,00-11,00 hod. – projektové vyučování v MSŠCH, „Stejnorodé směsi“ 9.B, Bc. Strnadová, Mgr. Nováková

Pátek:

14,00-22,00 hod. Volby do Senátu Parlamentu ČR
ŠD v provozu do 16,00 hod.
Výuka 2. stupně je z provozních důvodů ukončena 11.40.

Výdej obědů do 13.30

Pondělí:

15.00 - 17.00 hod.– platba kroužků na 1.pololetí šk. roku, ředitelna školy, Z. Vít

Úterý:

7.45 - 9.00 hod. + 14.00–15.00 hod. platba kroužků na 1. pololetí šk. roku, ředitelna školy, Z. Vít

8.00 - 13.30 Turnaj v malé kopané - 6. - 9.třída ZŠ Botičská

14.00 - 16.00 Sportovní odpoledne ve školní družině

14.30 - 16.30 hod.- schůzka spec. pedagogů v PPP - Kučerová

Středa:

8.00 hod. – 4.A, B – výlet na horu Říp, návrat cca 13.00 hod. – Hanková, Burešová

Parlament dětí a mládeže

Čtvrtek:

9.00 hod. – 9.A - projektové vyučování v MSŠCH „Stejnorodé směsi“

8.00 - 12.35 Projektový den - Finanční gramotnost 8.A, B, ukončení výuky po akci

Pátek:

8.00 - 12.35 6.A Muzem hlavního města Prahy

10.00 hod. – 7.A, B, 8.A, B, 9.A, B – divadlo ABC „Želary“, ukončení výuky po představení

Pondělí:

Úterý:


Středa:

11.40 hod. sraz účastníků zahraničního poznávacího pobytu do Itálie v Italské ulici, u stanice busu 135

12.00 hod. odjezd do Itálie (příjezd v neděli 30.9. mezi 11-14 hod., bude upřesněno)

Čtvrtek:

ředitelské volno

Pátek:

státní svátek

Pondělí:

zahájení odpolední výuky dle rozvrhu

1.ročníky – výuka dle rozvrhu

Úterý:


Středa:


Čtvrtek:

Pátek:

15.00 hod. – odjezd do Pece pod Sněžkou, sobotní výstup na Sněžku, návrat v neděli 16.9.2012 cca 13.00 hod. Cena: 610,-Kč – žáci do 12 let, 670,-Kč – žáci nad 12 let. Projekt „Nahoru a dolů“

26.-30.9.2012 – zahraniční pobytový zájezd pro žáky školy – Řím, Vesuv, Pompeje, Vatikán

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2