Plán akcí

Pondělí:

9 hod. - vyhlášení soutěže Finanční gramotnosti

13,15 hod. – Pedagogická rada

ukončení výuky v 12,35 hod.

Úterý:

odevzdávání učebnic

ukončení výuky 12,35 hod.

Středa:

ukončení výuky druhý stupeň 12,35 hod., 1. stupeň dle rozvrhu

Akce ŠD:

Sportem ku zdraví – školní akce, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

8-12 hod. – návštěva ZOO, účast: 9.A

8-12 hod. – rozlučkový výlet 9.B

8- 12 hod. – preventivní program „Tolerance, spolupráce, přátelství“ pro 6.A,B

ukončení výuky druhý stupeň 11,40 hod., 1. stupeň dle rozvrhu

Pátek:

slavnostní předávání vysvědčení

ukončení výuky cca v 9 hod.

vydávání obědů 9,30–12 hod

Pondělí:

16 hod. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků a přípravné třídy

Úterý:

8 hod. – projektový den „Cesta kolem světa“, 8.A,

9-10 hod. – generální zkouška na školní akademii MŠ Na Smetance

Středa:

10 hod. – školní výlet do Lidic

14-18,30 hod. – školní akademie MŠ Na Smetance

Akce ŠD:

Divadlo v DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B
hřiště Folimanka, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8,30 – 13 hod. – Den brannosti pro 2.stupeň

Pátek:

8-12 hod. – návštěva muzikálu, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B, 4.A

výlet 5.B do Divoké Šárky

9 hod. – Dr. Marušková v 8.A

10 hod. – div.představení „Tatínek není k zahození“, vstupné: 60,-Kč, účast: 1.A,B

Další informace:  

22.6.2015 - pedagogická rada

Pondělí:

návštěva ZOO - PT

Úterý:

9-13,30 hod. – monitoring PPP, Dr. Marušková - 8.A

Středa:

11 hod. – návštěva Památníku heydrichiády, účast: 9.A,B

Akce ŠD:

hřiště Gutovka, Praha 10, účast: 1.A,B, 2.A,B

Zrcadlový labyrint, Praha 1, vstupné: 60,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:  

15.6.2015 – schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
17.6.2015 – výlet do Lidic
18.6.2015 – Den brannosti pro 2.stupeň
22.6.2015 - pedagogická rada

Pondělí:

Oslava dětského dne na hřištích Prahy 2

Akce Českého rozhlasu se Zorou Jandovou v Galerii, Vinohradská 12, Praha 2 pro žáky PT, 1. a 2.tříd

Úterý:

 

Středa:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

11-12 hod. – návrat žáků 1.A,B, 2.B ze školy v přírodě

Akce ŠD:

Folimanka – hřiště, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

9-11 hod. – soutěž Kdo chce být „milionářem“ na Praze 2?

Sobota:         11-12 hod. - příjezd žáků 3.B, 4.A, 5.B ze školy v přírodě

Pondělí:

9,30 hod. – návštěva budoucích korejských ředitelů škol

Úterý:

10 hod. – divadelní představení v MŠ, účast: PT

10 hod. – muzikál „Kapka medu pro Verunku“, vstupné: 180,-Kč, účast 6.A, 7A,B 5.A,B m- zájemci. Zůstávající žáci se učí dle rozvrhu hodin

Středa:

8 hod. – soutěž v přehazované v DDM Praha 2

Akce ŠD:

Den dětí s Městskou policií v DDM hl.m.Prahy, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

odjezd žáků 1.A,B, 2.B na školu v přírodě v Doksech u Máchova jezera

Neděle: odjezd žáků 3.B, 4.A, 5.B na školu v přírodě v Doksech u Máchova jezera

Další informace:

 

Pondělí:

8,30-8,45 hod. – ukázka Taneční školy I.Langerové v tělocvičně školy pro 1.-4.ročníky

9-9,15 hod. – ukázka Taneční školy I.Langerové v tělocvičně školy pro  5.-8.ročníky

Úterý:

10 hod. – fotografování 2.B

Středa:

17-18 hod. – zápis zájemců do Taneční školy I.Langerové v herně školy

Akce ŠD:

Výstava mazlíků, Stanice přírodovědců, Praha 2, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

Vzdělávací vycházka na Vyšehrad, účast: 2.A,B, 3.A,B

Čtvrtek:

projektový den „Středověk“ pro 7. ročníky, zajišťují

14 hod. – přijímací zkoušky do studijní třídy 2015/2016

Pátek:

Veletrh vědy v Letňanech, účast: 2.stupeň

Další informace:

 

Pondělí:

8 hod. – vybíjená pro 4.a 5.ročníky v ZŠ Botičská

9 hod. – odjezd na ŠVP Žihle

10 hod. – pietní akt u Památníku bratří Čapků

14,30 do 15,30 – adaptační kurz

Úterý:

8-14 hod. – OK Pythagoriády

10 hod. – akce „Dětský úsměv“ pro 1.ročníky

13 hod. – odjezd na výlet Mirákulum

Středa:

8-13 hod. „MASO“ na MFF, Praha 1, účast: 8 žáků

Akce ŠD:

Pohádkový les, Riegrovy sady, účast: 1.A,B, 2.B

Kola v Praze, Muzeum policie, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.B

Čtvrtek:

 

Pátek:

8,30-14 hod. – OVOV

 

Sobota: cca 11 - 11,30 hod. - návrat žáků ze školy v přírodě Žihle

Neděle: 8,30 hod. – odjezd (z Italské ulice) přihlášených účastníků na akci „Terezínská tryzna“, návrat v cca 17 hodin

Další informace:

20.5.2015 od 17-18 hod. v herně školy – ukázková lekce taneční školy
21.5. 2015 od 14 hod. – přijímací zkoušky do studijní třídy 2015/2016

Pondělí:

9,30 hod. – div.představení „Kocourek Modroočko“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.A,B

14 hod. – výstava „Partizánská brigáda Jana Žižky“ na MČ Praha 2, účast: školní pěvecký sbor

17 hod. – vernisáž výstavy „Policie a četníci v boji za 2.sv.války“, Muzeum policie

Úterý:

8-9,40 hod. – „Tablexia“ - testování vzdělávací aplikace pro tablety

9,30 hod. – div.představení „Tři veselá prasátka“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

10-11,40 hod. – „Tablexia“ - testování vzdělávací aplikace pro tablety

12,30 hod. – pietní akt u Českého rozhlasu

12,45-13,30 hod. – „Tablexia“ - testování vzdělávací aplikace pro tablety

Středa:

8-12,30 hod. – fotografování tříd (foto třídy a ped.sboru: 30,-Kč, skupinkové foto: 25,-Kč)

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A, zajišťuje: H.Paďourová, P.Nováková

8,55-11,40 hod. – náslechy studentů VŠE

Akce ŠD:

Vzdělávací vycházka na Vyšehrad, účast: 1.A, 2.B

„Bylinkové odpoledne“, Stanice přírodovědců, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.B, 3.B

Výroba zápisníku, účast: 2.A

Čtvrtek:

8-12 hod. – tématická vycházka „Staré město-pověsti“, účast: 2.B

12,30 hod. – odhalení Pamětní desky obětem bombardování Prahy na Karlově náměstí

Pátek:

Státní svátek

Další informace:

11.-16.5. škola v přírodě Žihle, účast: 2.A, 3.A, 4.B, 5,A

12.5. – akce „Dětský úsměv“ pro 1.ročníky

15.5. – OVOV

17.5. – Terezínská tryzna, odjezd: 8,30 hod., návrat: cca 16-17 hod.

Pondělí:

 

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

„Čarodějnický den“ v DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B. 2.A,B

Dopravní hřiště, Muzeum policie, Praha 2, vstupné: 5,-Kč

Čtvrtek:

8-12 hod. – vycházka na Vyšehrad, účast: 2.B

10 hod. – akce „Zdravé zuby“ pro 1.ročníky

Projektový den - Řecko - 6. třídy

Pátek:

Svátek práce

Další informace:

6.5.2015 – fotografování tříd

Pondělí:

17 hod. – třídní schůzky

Úterý:

8-14 hod. – OK Aj v ZŠ Botičská

Středa:

Akce ŠD:

družinový výlet na výstavu „Ptačí svět a lastury všech moří“, Chvalský zámek, Praha 9, vstupné: 60,-Kč, účast: celá ŠD

„Kola všem“, Muzeum policie, Praha 2, vstupné: zdarma

Čtvrtek:

celý den – návštěva ZOO Praha – 2. stupeň

10 hod. - botanické zahrady na výstavu "To je pecka!" - PT

Pátek:

8-11 hod. – exkurze na přírodovědné fakultě UK, účast: 6.A,B

Další informace:

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2