Plán akcí

Pondělí:

 

Úterý:

10-10,45 hod. – akce „Dětský úsměv“ pro 1.A

10,55-11,40 hod. – akce „Dětský úsměv“ pro 1.B

Středa:

Akce ŠD:

Dopravní výstava v Muzeu dopr.podníků, Patočkova 4, Praha 6, vstupné: 16,-Kč, účast: 1.A,B

Výstava „Poznávej a chraň“, expozice v Muzeu policie, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

pololetní prázdniny

Pondělí:

9 hod. – div.představení „Staré pověsti české“, divadlo D21, vstupné: 65,-Kč, účast: 3.A,B, 4.A,B

14-18 hod. – slavnostní zápis do 1.tříd

Úterý:

8 hod. – OK olympiády z dějepisu v ZŠ Sázavská

14-18 hod. – slavnostní zápis do 1.tříd

Středa:

8,30 hod. – obvodní kolo matematické olympiády Z5 a Z9

10 hod. – výstava „Hrady a zámky“, vstupné: 60,-Kč, účast: 6. + 9.ročníky (odchod od školy: v 8,30 hod. – 9.ročníky, v 9,30 hod. – 6.ročníky)

14 hod. – pedagogická rada

Akce ŠD:

Poznávací vycházka – Hradčany,  účast: 1.A,B

„Papír 100x jinak“, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.A,B

Výroba krmítek, Stanice přírodovědců Lublaňská, Praha 2,  vstupné: 40,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

10 hod. – výstava „Hrady a zámky“, vstupné: 60,-Kč, účast: 7. + 8.ročníky (odchod od školy: v 8,30 hod. – 8.ročníky, v 9,30 hod. – 7.ročníky)

Pátek:

10 hod. – film „Borneo“, kino Ládví, vstupné: 60,-Kč, účast: 5.-9.ročníky

Pondělí:

 10 hod. – návštěva dětí z MŠ Vozová do 1.tříd

Úterý:

9 hod. – div.představení „Kubula a Kuba Kubikula“, divadlo D21, vstupné 65,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B

Středa:

7,50-13 hod. – Dětský fotbalový pohár pro žáky 1. a 2.tříd, hala Motorlet Praha,

8,45 hod. – návštěva dětí z MŠ Španělská do 1.tříd

10 hod. – návštěva dětí z MŠ Vozová do 1.tříd

Akce ŠD:

Sněhuláci pro Afriku, DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A, 2.A, zajišťuje: B.Raabová

Výstava – Ázerbajdžán, Náprstkovo muzeum, Praha 2, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A,B,zajišťuje: M.Hervertová

Slaměné betlémy, Karlovo nám., Praha 2, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.B, 2.B, zajišťuje: D.Brandnerová, P.Galetková

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Pondělí:

 

Úterý:

8-10,45 hod. – projekt „Být úspěšný“, účast: 7.A

10,55-13,30 – projekt „Být úspěšný“, účast: 7.B

Středa:

8 hod. – Finanční gramotnost, účast: 8.A, zajišťuje: H.Paďourová, P.Nováková

Akce ŠD:

Jindřišská věž – Betlémy, vstupné: 20,-Kč, účast: celá ŠD, zajišťuje: B.Raabová, D.Brandnerová, P.Galetková, T.Odložilová

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Pondělí:

15,30-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

10-12 hod. – Den otevřených dveří (s možností nahlédnout do výuky)

Středa:

8-10,45 hod. – preventivní přednášky Mgr. Sixta pro 8.A

9 hod. –  předání dárků ve Vinohradské nemocnici 7.A+7.B

16 hod. – výroční schůze ČSBS

Akce ŠD:

Vánoční besídka v ŠD, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A

Vánoční pečení v ŠD, účast: 2.B, 3.B

Vánoční tvoření v Botanické zahradě, účast: 1.B,2.B

Čtvrtek:

 

Pátek:

9 hod. – div.představení pro 2.stupeň - 100Kč

Pondělí:

8-12,35 hod. – projekt Sovy do škol, 1.stupeň, platba: 50,-Kč

10 hod. – soutěž Kostka v SŠ Betlémská, účast: 3 žáci

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

Vánoční výstava, Botanická zahrada Na Slupi, Praha 2, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

Čtvrtek:

9-13 hod. – soutěž v Nj, účast: žáci 9.tř., zajišťuje: D.Burešová

13 hod. – konzultace s Dr. Pohlovou

Akce ŠD:

Vánoční výstava, Botanická zahrada Na Slupi, Praha 2, vstupné: 30,-Kč, účast: 2.A,B

Vánoční pečení ve školní kuchyňce, účast: 1.A

Vánoční trhy, nám.Míru, účast: 3.A,B

Pátek:

8-10,45 hod. – prevent.přednáška „Svoboda nebo závislost“, Mgr. J.Sixta, účast: 6.A

10,55-13,30 hod. - prevent.přednáška „Svoboda nebo závislost“, Mgr. J.Sixta, účast: 6.B

Pondělí:

14,30-18 hod. – tradiční školní bazar

15,30-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

9,30 hod. – div. představení „Když je v pekle neděle“, Divadlo v Dlouhé, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

10-12 – Den otevřených dveří s možností nahlédnout do výuky

Středa:

8 hod. –  Finanční gramotnost pro 8.A 

10 hod. – div.představení „Jak jsem se ztratil“, Divadlo v Dlouhé, vstupné: 120,-Kč, účast: 4.+6.třídy

Akce ŠD:

Mikuláš v DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B

Vánoční výstava, Botanická zahrada Na Slupi, Praha 2, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8-9,40 hod. – prevence „Život bez cigaret“, 5.A

8,15-9 hod. – vyšetření MUDr. Richterové v PT – akce „ploché nohy“,

9-9,40 hod. – vyšetření MUDr. Richterové v 1.A – akce „ploché nohy“,

10-10,45 hod. – vyšetření MUDr. Richterové v 1.B – akce „ploché nohy“,

10-11,40 hod. – prevence „Život bez cigaret“, 5.B

Pátek:

8-13,30 hod.-florbalový turnaj, Praha 5, účast: 9 dětí z 2.a 3.tříd, ped.doprovod: B.Raabová

Neděle:         8-20 hod. – Vánoční florbalový turnaj, TJ Sokol Vinohrady, účast: 25 dětí z 2.-6.tříd, pedag.doprovod: B.Raabová

Pondělí:

8,30-11,30 – Pražský globus 2014 – celoměstské kolo

9 hod. – preventivní přednášky I.Lancmanové pro 8.a 9.ročníky

13,45-15 hod. – vycházka „Historie Vinohrad“, 9.B

15-16,15 hod. – vycházka „Historie Vinohrad“, 9.A

17 hod. – třídní schůzky 1.-9.ročník

Úterý:

8,30-11,30 – Pražský globus 2014 – celoměstské kolo

9,30 hod. – „Ulice plná kouzel“, divadlo Metro, vstupné: 80,-Kč, účast: 2.A, 3.A, 4.A,B

Středa:

9-11 hod. – „Vánoce na statku“, Toulcův dvůr, vstupné: 100,-Kč, účast: PT

Akce ŠD:

Muzeum hraček, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

„Naše cesta“, interaktivní výstava, Výstaviště Holešovice, vstupné: zdarma,  účast: 2.A,B, 3.A

Čtvrtek:

 

Pátek:

8-10,45 hod.-prev.přednáška Řešení konfliktů v kolektivu, rodině, životě, 7.A

8,45-12 hod. – chemická soutěž v MSŠCH, Praha 1

10,55-13,30 hod. - prev.přednáška Řešení konfliktů v kolektivu, rodině, životě, 7.B

- akce „Spaní ve škole“  - Začátek 17:30

                                    - 18,00-20,00 – Výtvarné dílny

                                    - 20,00-20,30 – Večere

Pondělí:

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Úterý:

8,30-12 hod. – soutěž v keramice pro 2.-3.ročníky v ZŠ Štěpánská, účast: 2 žáci

8-13,30 hod. – prevence: přednášky pro 4.-9. ročníky

14 hod. – pedagogická rada

17 hod. – schůzka SRPŠ

Středa:

8,30-12 hod. – soutěž v keramice pro 4.-9.ročníky v ZŠ Štěpánská, účast: 4 žáci

10 hod. – „Toulky sluneční soustavou“, Planetárium, vstupné 60,-Kč, účast: 5.A,B

Akce ŠD:

„Kolo tety Běty“, Muzeum policie, vstupné: 5,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B,

„Výstava mazlíků“, Lublaňská 21, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8-12,35 hod. – Schola Pragensis, účast: 8. a 9.ročníky

8,50-10,45 hod. – preventivní přednáška I.Lancmanové pro dívky 7.A,B

10,55-12,35 hod. – preventivní přednáška I.Lancmanové pro chlapce 7.A,B

9 hod. – „Skřítek a nové planetárium“, Planetárium, vstupné: 60,-Kč, účast: 1.A,B

Pátek:

 

Pondělí:

8 hod. – výstava Týden vědy, účast: 4.A

15,30 hod. – prezentace SŠ strojní Betlémská, 9.A,B

Úterý:

10-12,35 hod. – Den válečných veteránů ve Vojenském muzeu, účast: 5.-9.ročník

10,30 hod. Divadlo Dvě pohádky se zvířátky v MŠ - PT

Středa:

 

8-12,30 hod. – MaSO na MFF UK

8-10,45 hod. – prevence „Posilování právního vědomí“, účast: 9.A

10,55-13,30 hod. – prevence „Posilování právního vědomí“, účast: 9.B

Akce ŠD:

„Naše cesta“, interaktivní výstava, Výstaviště Holešovice, účast: 1.A,B, vstupné: zdarma,

Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18, Praha 1, účast: 2.B, 3.A,B

Čtvrtek:

 13.15 hod. na konzultace dr. Pohlová

Pátek:

8 hod. – prezentace SPŠ Litvínovská pro 9.ročníky

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2