Plán akcí

Pondělí:

Pondělí velikonoční

Úterý:

17.00 - jednání výboru SRPŠ

Středa:

Akce ŠD:

Jak plul strejda František – Podskalská celnice na Výtoni P2, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B

Dopravní hřiště, Muzeum policie P2,  vstupné: 5,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Ekoden, DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

9 hod. – OK olympiády z biologie v ZŠ sv. Voršily

Pátek:

 

Další informace:

24.4.2017 – třídní schůzky

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

OVOV

Úterý:

14 hod. – pedagogická rada

Středa:

9,30 hod. – „O neposedné pomlázce“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

první kolo přijímacích zkoušek na SŠ

Akce ŠD:

Velikonoční tvoření v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B

Velikonoční příběh, Letohrádek Kinských P5, vstupné: 80,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Velikonoční trhy na nám.Míru P2, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

velikonoční prázdniny

Pátek:

státní svátek Velký pátek

Další informace:

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

8 hod. – Finanční gramotnost

9 hod. – Planetárium – „Anička jarní“, vstupné: 60,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

9,45 hod. – div.představení „Putování s ježkem“ v MŠ, účast: PT

- z důvodu zápisů do 1.tříd ukončení výuky v 13,30 hod.

14 - 18 hod. – zápis do 1.tříd

Úterý:

OK matematické olympiády pro 6.-8.ročníky

14 - 18 hod. – zápis do 1.tříd

Středa:

9 hod. – Velikonoce, Toulcův dvůr, účast: PT

9,30 hod. – „O neposedné pomlázce“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Akce ŠD:

Velikonoční tvoření v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B

Velikonoční příběh, Letohrádek Kinských P5, vstupné: 80,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Velikonoční trhy na nám.Míru P2, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

9,30 hod. – „O neposedné pomlázce“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A,B

16 hod. – výbor ČSBS

Pátek:

8 - 12,30 hod. – pletení pomlázek s Městskou policií P2, účast: 1.stupeň

Další informace:

11.4.2017 – pedagogická rada za 3.čtvrtletí 2016/2017
12.4.2017 – 1.kolo přijímacích zkoušek na SŠ
13.-17.4.2017 – velikonoční prázdniny

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

8-9,35 hod. – beseda k volbě povolání – profese vojáka, účast: 9.A,B

10-11,40 hod. – beseda k volbě povolání – profese vojáka, účast: 8.A,B

13,40-15,20 hod. – diskuse k 2.světové válce v 6.B, účast: 9.A,B

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

Vaříme zdravě, akce v učebně 1.A, platba: 20,-Kč, účast: 1.A, 2.B

Pražské památky – Kampa, školní akce, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Legendární stavebnice Merkur, Národní tech.muzeum P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

3. - 4.4.2017 – zápisy do 1.tříd

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

15,30-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

10-12 hod. – Den otevřených dveří (možnost nahlédnout do výuky 1.stupně)

10 hod. – „Tatínek není k zahození“, Divadlo v Dlouhé, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.B

Divadelní představení v MŠ: „Jak Oskárek petrklíč našel“, účast: PT

Středa:

matem.soutěž „Klokan“

Akce ŠD:

Legendární stavebnice Merkur, Národní tech.muzeum P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.A,B

Loutky a rodinná divadla, Coffee Museum P7, vstupné: 40,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Dílna pro malé kutily, DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

8,30 hod. – „Princezny jsou na draka“, DUH, vstupné: 75,-Kč, účast: 1.A,B

Pátek:

 

Další informace:

3. - 4.4.2017 – zápisy do 1.tříd

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

11 hod. – „Jeden svět“, účast: 4.A,B

15,30-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

10-12 hod. – Den otevřených dveří (možnost nahlédnout do výuky 1.stupně)

Středa:

Akce ŠD:

Tvoříme ke Dni žen, DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B

Legendární stavebnice Merkur, Národní tech.muzeum P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Čtvrtek:

9 hod. – „Jeden svět“, účast: 3.A,B

Akce ŠD:

Čarování z otisků prstů, DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Pátek:

8,30 hod. – „Jeden svět“, účast: 5.A,B

9 hod. – „Jeden svět“, účast: 8.A,B + 9.B

10,30 hod. – „Jeden svět“, účast: 7.A,B

11 hod. – „Jeden svět“, účast: 6.A,B

Další informace:

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

13. – 17.3.2017 – jarní prázdniny

20. – 21.3.2017 – Dny otevřených dveří

Pondělí:

 

Úterý:

15 hod. – vernisáž výstavy „Žijeme hudbou“ v ZŠ Štěpánská

Středa:

Akce ŠD:

Noemova archa Zvířata nad Prahou, Národní muzeum, vstupné: 80,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B

Tajuplná jeskyně s dinosauří kostrou – výstava, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A, 3.A,B, 4.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – Finanční gramotnost v 8.A,B

Pátek:

 

Další informace:

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

 

Úterý:

Mezinárodní den mateřského jazyka

Středa:

10,30 hod. „Bajaja“, DUH, vstupné: 75,-Kč, účast: 1.A,B

14,30 hod. – výměna zkušeností z činnosti školních parlamentů na ZŠ J.Masaryka

Akce ŠD:

Karneval v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

8 hod. – Dětský fotbalový pohár v ZŠ Petřiny jih, účast: vybraní žáci 1.a 2.tříd

9,15 hod. – „Vyber si řemeslo“, Muzeum hl.m.Prahy, účast: PT

13,15 hod. – konzultace s PhDr. O.Pohlovou

Pátek:

10 hod. – „Zkrocení zlé ženy“, Vršovické divadlo, vstupné: 100,-Kč, účast: 7. - 9.ročníky

Další informace:

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

9-14 hod. – OK olympiády z Aj v ZŠ Botičská

10 hod. – „Jak jsem se ztratil“, Divadlo V Dlouhé, vstupné: 120,-Kč, účast: 4.A

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

„Ať žije Hurvínek“, program v Muzeu hl.m.Prahy, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.A,B

Šelmy v krajině, DDM Lublaňská, P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 2.A,B, 3.B, 4.A

Na film 2 – V pohybu, Palác Chicago P1, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – OK zeměpisné olympiády v DDM P2

8,30 hod. – „Čert to nemá nikdy lehké“, DUH, vstupné: 90,-Kč, účast: 2.A,B

Pátek:

 

Další informace:

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

 

Úterý:

11 hod. – divadelní představení v MŠ Na Smetance, účast: PT

Středa:

Akce ŠD:

„Po stopách krále Karla“ div.představení ve VTV, vstupné: 50,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

8-13,30 hod. – Ornita - Šplhavci, vstupné: 65,-Kč, účast: PT-5.ročníky

Pátek:

 

Další informace:

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2