Plán akcí

Pondělí:

výuka: 1. stupeň dle rozvrhu, 2.stupeň do 12.35

10-12 hod. – návštěva Evropského domu 5. A

8.00-13.30 návštěva ZOO, tř. 7. A, 3. B

14. hod. - návštěva Pražského Hradu - žáci 4. B a školního klubu

Úterý:

odevzdávání učebnic dle harmonogramu – 2. stupeň a 2. A

úniková hra, platba: 200,-Kč, tř. 7. A

Kunratický les, 8. B, pan uč. Šotola

16,30 hod. – Rada školy

Akce ŠD:

Školní zahrada – piknik + hodnocení šk. roku, účast: 2.A

Středa:

odevzdávání učebnic dle harmonogramu – 1. stupeň a 7.A, 8.B

8.00- 13.30: ZOO – 6. A, B, 7. B, 8.A, 9. A,B

Akce ŠD:

Folimanka - hřiště, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

8.00- výlet do Krčského lesa, tř. 4.B

lanové centrum FTVS Praha 6, 6.B

Pátek:

8 hod. – projev ředitelky školy ve školním rozhlasu

10 - 12,30 hod. – vydávání obědů

provoz ŠD do 15 hodin

Pondělí:

16 hod. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků a PT

Úterý:

sportovní den pro 1.stupeň

Středa:

Akce ŠD + ŠK:

Sportovní odpoledne - Folimanka, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

10-10,45 hod. – jóga s velvyslanectvím Indie, účast: 1.A,B

14 hod. – pedagogická rada

Pátek:

sportovní den pro 2. stupeň

Pondělí:

 

Úterý:

8,30-12,35 hod. – IZS pro 7.-9.třídy

Projektový den Řecko pro 6.A,B

Středa:

8,30 hod. – vyhodnocení mezinárodní soutěže Lidice 21, prohlídka památníku Lidice

13,15 hod. – konzultace s Dr.Pohlovou z PPP

Akce ŠD + ŠK:

Hřiště Gutovka, P10, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

Projektový den Cesta kolem světa pro 8.A,B, zajišťují: A.Jehličková, J.Šotola

cca 12 hod. – návrat žáků 3.A,B, 4.A, 5.A ze ŠVP Semerink, Jizerské hory

Další informace:

18.6.2018 v 16 hod. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků

21.6.2018 v 14 hod. – pedagogická rada

 

Pondělí:

Odjezd žáků 2.stupně na školu v přírodě Váňův statek

Návštěva ZOO, účast: PT

14 hod. – setkání rodičů, učitelů Tv a zástupců FTVS

Úterý:

10 hod. – vyhlášení soutěže Klíč Prahy 2 za účasti paní starostky MČ P2

Středa:

10 hod. – „Škola malého stromu“, divadlo Kampa, vstupné: 120,-Kč, účast: 3.B

Akce ŠD + ŠK:

Hlavní nádraží, účast: 1.A,B, 3.A

Hřiště pražských pověstí na Vyšehradě, účast: 2.A,B, 3.A, 4.A

Čtvrtek:

14 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Pátek:

cca 12 hod. – návrat žáků 2.stupně ze ŠVP Váňův statek 

Neděle:

8 hod. – odjezd žáků 3.A,B, 4.A, 5.A na školu v přírodě Semerink, Janov n.Nisou

Další informace:

12.6.2018, 8,30-12,35 hod. – IZS pro 7.-9.ročníky

13.6.2018 – vyhodnocení mezinárodní soutěže Lidice 21

18.6.2018, 16 hod. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Pondělí:

návrat žáků 7.A ze školy v přírodě Kolínská Bouda

Úterý:

OK Pythagoriády pro 5.-8.ročníky

Středa:

8 hod. – OK přehazovaná v MFF UK, účast: vybraní žáci 8. a 9.tříd

10-12 hod. – fotografování třídy 2.A

Akce ŠD + ŠK:

Dopravní hřiště, účast: 1.A,B

Muzeum K.Zemana, vstupné: 75,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

školní výlet do Farmaparku, účast: 1.A,B

9 hod. – fotbalový turnaj, účast: P

14 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Pátek:

 

Další informace:

4.-8.6.2018 – škola v přírodě Váňův statek, 2.stupeň: 6.A,B, 7.B, 8.A, 9.A,B

10.-15.6.2018 – škola v přírodě Semerink, účast: 3.A,B, 4.A, 5.A

 

Pondělí:

10 hod. – návštěva z MŠ Vozová v 1.A

14-17,30 hod. – Příběhy našich sousedů, účast: vybraní žáci 8.A

Úterý:

fotografování tříd

Středa:

8 hod. – OK přehazovaná v MFF UK, účast: vybraní žáci 6. a 7.tříd

Akce ŠD:

Jarní tvoření – školní akce, vstupné: 20,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

7,30 hod. – odjezd žáků 7.A na ŠVP Kolínská bouda z Italské ulice, zastávka busu

14 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Další informace:

28.5.2018 – příjezd žáků 7.A ze ŠVP Kolínská bouda

31.5.2018, 7,30-13 hod. – školní výlet žáků 1.A,B

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – OVOV krajské kolo, stadion Eden, účast: vybraní žáci

9-15 hod. – konference „Fenomén nadaných dětí"

Středa:

8 hod. – OK vybíjená v ZŠ Botičská, účast: vybraní žáci 4.-5.tříd

8-13 hod. – MASO, MFF UK

9,30 hod. – Tři veteráni, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 4.A,B, 5.A,B

11 hod. – pietní akt u Památníku bří Čapků

13 hod. – třídnická hodina v 6.A

Akce ŠD:

Pohádkový les v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

Pohádkový les v Riegrových sadech, účast: 2.A,B, 3.A, 4.A,B

ZOO Praha – školní klub

Čtvrtek:

9-11 hod. – 5.ročník fotbalového turnaje O pohár Františka Josefa I., účast: PT

9,30 hod. – Kocour v botách, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 3.A

14 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

14 hod. – přijímací zkoušky do přírodovědné 6.třídy

Pátek:

 

Neděle:

8,30 hod. – odjezd na Tryznu v Terezíně

Další informace:

22.5.2018 – fotografování tříd

24. - 28.5.2018 – ŠVP Kolínská bouda, účast: 7.A

Pondělí:

ředitelské volno

Úterý:

Státní svátek

Středa:

8,50 – 12,35 hod. – zkouška na školní akademii

Akce ŠD:

Z babiččiny aktovky – Národní pedagogické muzeum P1, vstupné: 40,-Kč, účast: 1.A,B

Veselé pečení – zdobení srdíček, 30,-Kč, účast: 2.A

Výroba přání pro Den matek v DDM P2,vstupné: 20,-Kč, účast: 2.B

Leonardium, P1, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

17 hod. – první vystoupení školní akademie v Divadlo U Hasičů

18,45 hod. – druhé vystoupení školní akademie v Divadlo U Hasičů

Pátek:

8,30 hod. – Putování za Country, Divadlo U Hasičů, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

10,15 hod. – Putování za Country, Divadlo U Hasičů, vstupné: 70,-Kč, účast: 6.A,B

Další informace:

17.5.2018 – adaptační kurz pro bud. prvňáčky

17.5.2018 – přijímací zkoušky do přírodovědné třídy

22.5.2018 – fotografování tříd

 

Pondělí:

ředitelské volno

Úterý:

Svátek práce 

Středa:

Finanční gramotnost pro 8.B

Akce ŠD:

Výstava v Botanické zahradě P7, vstupné: 75,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

Finanční gramotnost pro 8.A

Pátek:

Projektový den Středověk pro 7.A,B

Další informace:

7.5.2018 – ředitelské volno

10.5.2018 – školní akademie

22.5.2018 – fotografování tříd

 

Pondělí:

seminář „Nadaní“

8 hod. – McDonald´s Cup pro mladší žáky 1.-3.tříd

9,30 hod. – Ferda Mravenec, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 1.A,B

10-11 hod. – beseda se spisovatelem T.Němečkem v Luxoru, účast: 4.A, 5.A

cca 13-14 hod. – návrat žáků ze ŠVP Svor

Úterý:

seminář „Nadaní“

9,30 hod. Ferda Mravenec, Divadlo U Hasičů, 1.A ,B – 80 Kč

8 hod. – McDonald´s Cup pro žáky 4.-5.tříd

Středa:

7,30 hod. – školní výlet Macocha, Přibyslav, účast: přihlášení žáci

9 hod. – Fimafárum, Divadlo D21, vstupné: 65,-Kč, účast: 5.A,B, 6.A

Akce ŠD:

Čarodějnické odpoledne v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

10 hod. – Česká televize dětem, účast: PT

Pátek:

 

Další informace:

30.4.2018 – ředitelské volno

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2