Plán akcí

Pondělí:

13,45-14,30 hod. - kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

Drakiáda – celoškolkový projekt MŠ

8-9,40 hod. – Bankéři do škol, účast: 8.A

8,30-12,30 hod. – profivyšetření na volbu povolání v 9.třídách

8,50 hod. – návštěva 8.B v MŠ

10-11,40 hod. – Bankéři do škol, účast: 8.,B

10 hod. – Masaryk, Divadlo Gong, vstupné: 90,-Kč, účast: 5.A,B

13-14,30 hod. – plavání pro přihlášené děti MŠ

Středa:

školní výlet do skláren v Lindavě + skalní hrad Sloup v Čechách, účast: přihlášení žáci

8-10 hod. – projekt studentů VOŠ „Děti v pohybu“, tělocvična ZŠ, účast: děti MŠ

8 hod. – sportovní den – FTVS, účast: 8.A

15-16 hod. – hudebně pohybový kroužek pro děti v MŠ

Akce ŠD:

Vyber si řemeslo v Muzeu hl.m.Prahy, platba: 50,-Kč,účast: 1.A,B

Výstava dýní v Botanické zahradě Trója, platba: 45,-Kč, účast: 2.A,B

Cesta do pravěku v DDM P2, platba: 40,-Kč, účast: 3.-4.tř

Čtvrtek:

9,30 hod. – foniatrické vyšetření přihlášených dětí v MŠ

11,50-13,30 hod. – Bankéři do škol, účast: 9.A

13-14,30 hod.– plavání pro přihlášené děti MŠ-Vozová

15,45 hod. - dramatický kroužek pro děti MŠ

Pátek:

9-9,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 3.A,B

10-10,45 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 1.A,B

10,55-11,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 2.A,B

Akce ŠD:

V dračím doupěti, DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD+ŠK

Pondělí:

 

Úterý:

8-12,35 hod. – projekt dopravní bezpečnosti „Jezdím, chodím jako člověk“, 5.B

Středa:

8,55-9,40 hod. – prevent.přednáška Kyber prostor, Městská policie P2 pro 2.A

10–10,45 hod. - prevent.přednáška Kyber prostor, Městská policie P2 pro 2.B

16,30 hod. – Rada školy

Akce ŠD:

Výstava dýní v Botanické zahradě Trója, účast: 1.A,B

Výstava Bromélie a jejich obyvatelé v DDM P5, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A,B, 3.-4.tř

Čtvrtek:

adaptační kurz pro 6.A

9 hod. – Příběhy včelích medvídků, DUH, vstupné: 100,-Kč, účast: 1.A,B

Pátek:

adaptační kurz pro 6.B

Další informace:

 

Pondělí:

 

Úterý:

 

Středa:

– školní výlet na Říp, účast: 4.A,B

- 5:15 odjezd přihlášených žáků na zahraniční zájezd do Polska

14,30 hod. – setkání zástupců parlamentů škol Prahy 2 na MČ Praha 2

Akce ŠD:

Staré pověsti české na Vyšehradě, účast: 1.A,B

Gutovka – hřiště, účast: 2.-4.tř

Čtvrtek:

10-12 hod. – vycházka po památkách, účast: 3.B

13,15 hod. – konzultace s PhDr. O.Pohlovou

– návrat účastníků zahraničního zájezdu v Polsku

Pátek:

8 hod. – logopedický screening v 1.ročnících

9-11 hod. – workshop Hry a hlavolamy na Novoměstské radnici P2, platba: 100,-Kč, účast: 2.A,B

10-12 hod. – workshop Hry a hlavolamy na Novoměstské radnici P2, platba: 100,-Kč, účast: 3.A,B, 4.A,B

Další informace:

25.9.2019 – školní výlet 4.tříd na Říp

25.9.2019 až 26.9.2019: poznávací zájezd do Polska

Pondělí:

8 hod. – přednáška primární prevence pro 5.A

Klíč Prahy 2, účast: 4.A

Úterý:

celostátní setkání učňovské mládeže, účast: 8.A, 9.A,B
Festival sportu pro Dvojku 2019

Středa:

Akce ŠD:

Sportem ku zdraví! – školní akce pro 1.A,B

Folimanka – hřiště, účast: 2.-4.tř.

Čtvrtek:

Klíč Prahy 2, účast: 4.B

Pátek:

 

Další informace:

25.9.2019 – školní výlet 4.tříd na Říp

25.9.2019 až 26.9.2019: poznávací zájezd do Polska

Pondělí:

17 hod. – třídní schůzky
Výuka bez odpolední výuky

Úterý:

 

Středa:

8.00 - poznávací zájezd do Lidic, Mayrau a na Okoř, přihlášení žáci

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

25.9.2019 až 26.9.2019: poznávací zájezd do Polska

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2